Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 13 2011

Το TT, οι προνομιούχες & το «τέρας» των ομολόγων

Το TT, οι προνομιούχες & το «τέρας» των ομολόγων
Έκτακτη γενική συνέλευση για τις 28 Ιανουαρίου με βασικό θέμα την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών έχει συγκαλέσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Το Τ. Τ. προτίθεται να επιστρέψει στο Δημόσιο 224,96 εκατ. ευρώ, επαναγοράζοντας τις προνομιούχες μετοχές.

Τυπικά, πληροί όλα τα κριτήρια καθώς στις 30/9 διέθετε κεφαλαιακή επάρκεια 16,5%. Ακόμη και αν δεν συνυπολογιζόταν τα κεφάλαια, που εισέφερε το Δημόσιο, έναντι των προνομιούχων, η κεφαλαιακή του επάρκεια θα διαμορφωνόταν, την ίδια ημερομηνία, στο 13,3%.

Ταυτόχρονα, όμως, το Ταμιευτήριο κατείχε στις 30/9 ομόλογα Δημοσίου αξίας 5,7 δισ. ευρώ. Θέση υψηλή αν συγκριθεί με τα ίδια κεφάλαια των 935 εκατ. ευρώ (μητρική).

Βέβαια το σύνολο σχεδόν των κρατικών ελληνικών ομολόγων αποτιμάται σε αξίες κτήσης καθώς βρίσκεται στα χαρτοφυλάκια Διακράτησης ως τη Λήξη και Χρεωστικό χαρτοφυλάκιο δανειακών τίτλων. Ομόλογα μόλις 85 εκατ. ευρώ βρίσκονται στο Διαθεσίμων προς πώληση.

Επομένως, θέμα μείωσης της καθαρής θέσης από ζημιές ομολόγων δεν υπάρχει ούτε ακόμη σε ενδεχόμενη χρονική επιμήκυνση. Σε περίπτωση όμως αναδιάρθρωσης με «κούρεμα» τα δεδομένα αλλάζουν …δραματικά!

Το ερώτημα, λοιπόν, παραμένει. Γιατί επιλέγεται να επαναγοράσει το Τ. Τ. τις προνομιούχες σε μια συγκυρία που η ορατότητα για τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρωζώνη παραμένει … περιορισμένη.

Πρόκειται για προετοιμασία πώλησης και δίνεται το bonus διανομής μερίσματος; Αλλά μπορεί να βγει πώληση σε αυτή την συγκυρία;

Θα δείξει…

Το σίγουρο είναι ότι οι αποφάσεις από την Τ. τ. Ε θα ληφθούν μετά τα stress tests του Φεβρουαρίου.

Υ. Γ Ι: Το Τ. Τ. κατέχει και τραπεζικά ομόλογα αξίας 510 εκατ. ευρώ τα περισσότερα εκ των οποίων (428,5 εκατ. ευρώ) επηρεάζουν την καθαρή θέση καθώς βρίσκονται στο Διαθεσίμων προς πώληση.

ΥΓ ΙΙ: Και η Αττικής έχει συγκαλέσει επίσης για 28 του μήνα γ. σ με το ίδιο θέμα. Την επαναγορά δηλαδή των προνομιούχων μετοχών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v