Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 4 2011

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα εμπόδια

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα εμπόδια
Αξιέπαινη η πρωτοβουλία του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Παντελή Τζωρτζάκη, να θέσουν ως θέμα προτεραιότητας την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Κάποτε θα πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και η εφαρμογή του μέτρου θα μειώσει το κόστος και θα περιορίσει σε κάποιον βαθμό τη διακίνηση των πλαστών τιμολογίων.

Το θέμα είχε επεξεργαστεί ο ΣΕΒ και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Διοικητικών Εμποδίων προσδιόρισε το πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τα υφιστάμενα εμπόδια για την ευρεία χρήση του.

Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας των αρμόδιων υπουργείων. Ωστόσο, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού προσκρούει σε γραφειοκρατικές και νομοτεχνικές "δυσκολίες". Άσχετο αν αυτές στην πραγματικότητα υποκρύπτουν κατεστημένα συστήματα που κερδίζουν από τη γραφειοκρατία και την πολυνομία.

Εν προκειμένω, από την επεξεργασία που έκαναν τα επιτελεία του ΣΕΒ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, προκύπτουν τα εξής ως προς τις αιτίες που την εμποδίζουν:

· Αδυναμία προσαρμογής τόσο των υφιστάμενων συστημάτων όσο και των διαθέσιμων πρακτικών φορολογικού ελέγχου στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συγκεκριμένα:

– Δεν υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση κρατικών φορέων (π.χ. ΓΓΠΣ) με τους εκδότες παραστατικών (τιμολογίων και δελτίων αποστολής) και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει άμεση διασταύρωση στοιχείων, να ελεγχθεί η ροή του ΦΠΑ και να υπάρξει αυτόματος και άμεσος έλεγχος τιμολογίων.

– Οι έλεγχοι που βασίζονται στην αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών συνόψεων και των συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποδίδονται από τα εμπλεκόμενα μέρη με αυτές που βρίσκονται στην ΕΑΦΔΣΣ του εκδότη υστερούν σημαντικά σε επίπεδο ευελιξίας (π.χ. μέχρι και 1,5 - 2 χρόνια αφότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή).

· Ασάφεια και κενά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνονται:

– Ασάφειες ως προς την εξίσωση ηλεκτρονικού και έγχαρτου τιμολογίου, το πλαίσιο ψηφιακών υπογραφών και ως προς τις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και ελέγχου

– Κενά και ανάγκη για εξειδικεύσεις ως προς τη ρύθμιση και εφαρμογή του άρθρου 20 της ΠΟΛ 1091/14-6-2010, συγκεκριμένα για τον χρόνο και τη διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

· Διατήρηση του δελτίου αποστολής στην παραδοσιακή έντυπη μορφή

– Η ΠΟΛ 1049/2006 αφορά μόνο στα τιμολόγια και όχι στα δελτία αποστολής (χρησιμοποιούνται στη διακίνηση των προϊόντων) ή στον συνδυασμό τιμολόγιο - δελτίο αποστολής (που χρησιμοποιούνται και για την τιμολόγηση αλλά και για τη διακίνηση).

– Αδυναμία σύνδεσης του δελτίου αποστολής με την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας της τιμολόγησης.

· Απουσία συνεκτικού πλάνου κινητοποίησης των επιχειρήσεων και διάχυσης των πλεονεκτημάτων από την εφαρμογή πρακτικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Ειδικότερα, παρατηρείται:

– Έλλειψη πληροφόρησης των επιχειρήσεων.
– Ανασφάλεια σχετικά με τις προθέσεις για τον κεντρικό σχεδιασμό υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
– Απουσία κινήτρων για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

· Ασυμβατότητα με πρότυπα προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών.

– Ο σχεδιασμός έως σήμερα αποτελεί μια κλειστή λύση για την Ελλάδα και δεν έχει ακολουθήσει μια προτυποποιημένη μέθοδο υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών.

– Δεν διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα ούτε σε εθνικό ούτε και σε διεθνές επίπεδο, ειδικότερα στην περίπτωση συναλλαγών που περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

– Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι προσαρμοσμένοι στην περίπτωση του ελέγχου της εγκυρότητας των τιμολογίων που έχουν υπογραφεί με τη χρήση της προτυποποιημένης μεθόδου.

Καταληκτικά, αν οι πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων καταφέρουν μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεπεράσουν τα παραπάνω εμπόδια και να προχωρήσουν στις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις, τότε θα τους πούμε μπράβο!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v