Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 18 2011

H Fulgor, οι τράπεζες και ο διασώστης ΕΛΚΑ

H Fulgor, οι τράπεζες και ο διασώστης ΕΛΚΑ
Η εισηγμένη συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της με θέμα την αύξηση κεφαλαίου ως 22 εκατ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τράπεζες που κατέχουν ομολογιακό δάνειο της θυγατρικής της Fulgor ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Η Ελληνικά Καλώδια ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά του 100% της αδρανούς Fulgor και προφανώς η μετοχοποίηση των χρεών της αποτελεί το κλειδί της συμφωνίας.

Οι τράπεζες, δηλαδή, θα βάλουν έως 22 εκατ. ευρώ στην Ελληνικά Καλώδια αποκτώντας το 7,85% του νέου μετοχικού της κεφαλαίου και με αυτά τα λεφτά θα αποπληρωθεί ισόποσο ομολογιακό της Fulgor.

Παρότι η τιμή διάθεσης της ΑΜΚ θα αποφασιστεί από το σώμα των μετόχων, στις 7 Σεπτεμβρίου, η έκθεση της διοίκησης διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπολείπεται της λογιστικής αξίας της μετοχής την 31η/3/2011, ώστε να μην προκληθεί ζημία στα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων.

Στις 31/3 η Ελληνικά Καλώδια είχε σε εταιρικό επίπεδο ίδια κεφάλαια 75,38 εκατ. ευρώ και η λογιστική αξία της μετοχής ανερχόταν σε 2,76 ευρώ.

Η μετοχή της εταιρίας χθες έκλεισε στο 1,38 ευρώ, με την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται στα 37,3 εκατ. ευρώ.

Υπό άλλες συνθήκες θα επρόκειτο περί ευκαιρίας, στην προκειμένη περίπτωση όμως πρόκειται για ήδη καλυμμένη ΑΜΚ από τις τράπεζες, στο πλαίσιο της "διάσωσης" της προβληματικής Fulgor.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v