Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 19 2011

ΕΚ: Πολλή φασαρία για το… τίποτε!

ΕΚ: Πολλή φασαρία για το… τίποτε!
Ή έχουμε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή δεν έχουμε…

Ας πάρουμε το παράδειγμα της έκδοσης της β΄ σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Γ.Ε. Δημητρίου (ΓΕΔ), όπου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρέωσε την εισηγμένη εταιρία να εκδώσει νέο (συμπληρωματικό) ενημερωτικό δελτίο.

Γιατί; Γιατί ενδεχομένως να μεσολάβησαν κάποια σημαντικά γεγονότα τα οποία να μη γνώριζαν οι αγοραστές των νέων μετατρέψιμων ομολογιών και πιθανόν η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων να τους έκανε να αλλάξουν γνώμη σχετικά με την επενδυτική τους τοποθέτηση.

Έτσι, μετά τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, δίνεται η δυνατότητα στο επενδυτικό κοινό να υπαναχωρήσει από την εγγραφή του στο συγκεκριμένο ΜΟΔ.

Πολύ σωστά, θα πείτε, πράττει η Επιτροπή, καθώς έρχεται όχι μόνο να προστατέψει τα δικαιώματα των επενδυτών αλλά και να εφαρμόσει κανονισμούς δικούς της και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα αυτά, όμως, στη θεωρία. Γιατί στην πράξη δεν είναι τίποτε άλλο από μία ακόμη περίπτωση γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Έχουμε λοιπόν και λέμε: Ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης είχε δεσμευτεί πως θα συμμετάσχει πλήρως με βάση το ποσοστό που κατέχει (21,03%) και επιπλέον θα προεγγραφεί για ακόμη 7,73 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, δηλαδή, είχε δεσμευτεί να καταβάλει 10,78 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση τελικά καλύφθηκε από τη συμμετοχή και την προεγγραφή των παλαιών μετόχων κατά 10,685 εκατ. ευρώ (βλέπε, μόνο ο βασικός μέτοχος συμμετείχε), ενώ στη συνέχεια το Δ.Σ. διέθεσε κατά βούληση (όπως ορίζει ο νόμος) επιπλέον μετατρέψιμες ομολογίες ύψους 158 χιλ. ευρώ.

Είναι προφανές πως τις νέες αυτές ομολογίες τις απέκτησε και πάλι ο βασικός μέτοχος, ή έστω και κάποια «δικά του» άτομα.

Δηλαδή, το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο έρχεται στην πράξη να προστατέψει τον βασικό μέτοχο (άντε και τα «δικά του» άτομα) από τις εξελίξεις που ενδεχομένως να υπήρξαν και τις οποίες ενδεχομένως να μην ήξεραν!

Έρχεται, δηλαδή, να ενημερώσει επισήμως αυτούς τους ίδιους που συνέταξαν το ενημερωτικό δελτίο και οι οποίοι γνώριζαν την κατάσταση πολύ πριν από τη σύνταξη του δελτίου…

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v