Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 11 2011

Τεξαπρέτ: Κι εσύ, τέκνον Βρούτε...

Τεξαπρέτ: Κι εσύ, τέκνον Βρούτε...
Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη στήλη: Αν μια εταιρεία έχει τις μετοχές της εκτός χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, έχει το... ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει.

Από το να μη δημοσιεύει καθόλου λογιστικές καταστάσεις (π.χ. Betanet), έως το να τις δημοσιεύει με 1 - 2 χρόνια καθυστέρηση (π.χ. Πραξιτέλειο), ή να τις δημοσιεύει έγκαιρα μεν, αλλά με αρνητική γνώμη του ορκωτού ελεγκτή (π.χ. ΕΤΜΑ, Alma-Ατέρμων και, τελευταία, ΤΕΞΑΠΡΕΤ).

Στεκόμαστε στην περίπτωση της ΤΕΞΑΠΡΕΤ γιατί οι βασικοί της μέτοχοι (οικογένεια Καράσο) διαθέτουν «πολύ καλό όνομα» στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα δανείστηκαν για να καλύψουν ομολογιακό δάνειο της εισηγμένης, με σκοπό την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της προς το προσωπικό και τα ασφαλιστικά ταμεία έως και τις 31/12/2009).

Στόχοι της επιχείρησης είναι να πουλήσει ό,τι πουλιέται από τον μηχανολογικό της εξοπλισμό (η παραγωγική διαδικασία έχει σταματήσει) καθώς και «η ενοικίαση μέρους των τεράστιων αποθηκευτικών χώρων της και η εκμετάλλευσή τους σε κάθε είδους επενδυτική δραστηριότητα real estate».

Βέβαια, εδώ και δύο περίπου χρόνια, η υπόθεση της εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας δεν έχει προχωρήσει λόγω προφανώς και των γνωστών δυσχερειών που έχει προκαλέσει στην αγορά ακινήτων η οικονομική κρίση.

Κατανοητές οι δυσκολίες, ωστόσο το αναπάντητο ερώτημα είναι γιατί η εισηγμένη δημοσίευσε λογιστικές καταστάσεις με τέτοιον τρόπο ώστε να λάβει την αρνητική γνώμη του ορκωτού ελεγκτή.

«Η εταιρεία έχει αναστείλει την παραγωγική της διαδικασία και έχει ελαχιστοποιηθεί ο κύκλος εργασιών της. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι δεν τέθηκαν υπόψη μας συγκεκριμένες ενέργειες της διοίκησης για τη βελτίωση της θέσης της εταιρείας, υποδηλώνει την ύπαρξη σοβαρής αμφιβολίας ως προς τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της και κατ’ επέκταση να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και να καλύψει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των συνήθων εργασιών της.

Συνεπώς, οι οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και όχι σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και τις μεθόδους που προβλέπονται από το ΔΠΧΑ για τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν οι οικονομικές καταστάσεις είχαν συνταχθεί βάσει της αρχής της ρευστοποιήσιμης αξίας, πολλά στοιχεία τους θα είχαν επηρεαστεί ουσιωδώς...».

Αυτά αναφέρει η έκθεση του ορκωτού...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v