Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δευ 7 Νοε

ΕΥΠΡΟ: Το τρελό discount και το ερώτημα

ΕΥΠΡΟ: Το τρελό discount και το ερώτημα
Καθαρά κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο η Eurobank Properties, έναντι 8,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ωστόσο ελάχιστοι έμειναν στο συγκεκριμένο νούμερο.

Άλλωστε, τα κέρδη θα ήταν κατά 11,8 εκατ. ευρώ υψηλότερα αν δεν υπήρχε η λογιστική απομείωση της αξίας των ακινήτων της.

Και επίσης θα ήταν κατά ακόμη 1,946 εκατ. ευρώ μεγαλύτερα αν η εισηγμένη δεν σχημάτιζε πρόβλεψη για το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών βάσει του νόμου 4021/3-10-2111 (βλέπε «χαράτσι» ακινήτων).

Η ουσία είναι πως, την ώρα όπου η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της ΕΥΠΡΟ ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ, η «εύλογη αξία» των ακινήτων της (υπολογισμένη στις 30 Ιουνίου 2011) οδηγεί σε ίδια κεφάλαια 691,6 εκατ. ευρώ.

Μιλάμε για ένα τεράστιο discount μετοχής (της τάξεως του 63,7%!), σε μια εταιρία που:

• Μέσα στο εννεάμηνο απέδωσε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές της τάξεως των 20,5 εκατ. ευρώ.

• Συγκαταλέγεται στις λίγες εισηγμένες που θα συνεχίσουν να διανέμουν μέρισμα, και μάλιστα σημαντικό.

• Το καθαρό της ταμείο (διαθέσιμα μείον σύνολο τραπεζικού δανεισμού) διαμορφώνεται σε 83 εκατ. ευρώ (ή στο 33% της κεφαλαιοποίησής της).

• Από την αρχή του 2010 έως σήμερα έχει προχωρήσει σε απομειώσεις ύψους 39 εκατ. ευρώ στην «εύλογη αξία» των ακινήτων της.

• Έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες μειώσεις ενοικίων προς πελάτες της, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του 9μήνου να μειωθεί από τα 34,3 στα 33,3 εκατ. ευρώ.

Οι οπαδοί της μετοχής, λοιπόν, αν και παραδέχονται τις δυσκολίες της αγοράς ακινήτων, αποδίδουν το τόσο υψηλό discount στη ρηχή εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Από την άλλη πλευρά, φυσικά, κανείς δεν παραγνωρίζει πως ένα μέρος τουλάχιστον του συγκεκριμένου discount οφείλεται στο γεγονός ότι η τάση στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων παραμένει από πτωτική έως και σαφώς πτωτική, ό,τι αυτό σημαίνει για τα αποτελέσματα της εταιρίας.

Κάποιοι επίσης φοβούνται πως ένας από τους μεγάλους πελάτες της εισηγμένης, η μητρική τράπεζα, θα πιέσει σε κάποια μελλοντική στιγμή για μειώσεις ενοικίων.

Και το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτοί οι φόβοι απεικονίζουν «δίκαια» ή υπερβολικά το πρωτόγνωρο discount του 63%...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v