Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δευ 28 Μαϊ

Σφηνάκια για Καραμολέγκος και AS Company

Σφηνάκια για Καραμολέγκος και AS Company
Καραμολέγκος: Συνεχίζεται η καλή πορεία του ομίλου, κόντρα στο συνολικό ρεύμα. Ο όμιλος στο α΄ τρίμηνο εμφάνισε λειτουργικές ταμειακές ροές 5,87 εκατ. ευρώ από εκροές 1,39 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011.

Έτσι τα ταμειακά του διαθέσιμα ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός του υποχώρησε στα 46,4 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμα δάνεια 25,3 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα 26,3 εκατ. ευρώ.

AS Company: Απαίτηση ύψους 1,35 εκατ. ευρώ έχει από την Κούκου Ανώνυμος Εταιρεία Παιδικών Ειδών Παιχνιδιών η εισηγμένη.

Η ΚΟΥΚΟΥ έχει καταθέσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση για άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της, κατ’ άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η AS Company το α΄ τρίμηνο σχημάτισε πρόβλεψε 135 χιλ. ευρώ για ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη μερική εξόφληση της παραπάνω απαίτησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v