Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 4 2012

Σφηνάκια για ΕΤΕ, Alpha Bank και ένα Quiz

Σφηνάκια για ΕΤΕ, Alpha Bank και ένα Quiz
ETE: Στη Μάλτα προβλέπεται από τον υφιστάμενο σχεδιασμό του ομίλου να συσταθεί η εταιρεία συμμετοχών κάτω από την οποία θα περάσουν οι θυγατρικές της σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Σκόπια.

Όπως είναι γνωστό, στόχος της προηγούμενης διοίκησης της ΕΤΕ ήταν στο μετοχικό κεφάλαιο της holding των βαλκανικών εργασιών της να εισέλθουν θεσμικοί επενδυτές τύπου EBRD ή IFC. Οι επαφές δε με το IFC ήταν προχωρημένες.

Βέβαια, η holding παρέχει ευχέρεια και για τυχόν deal με την Credit Agricole. Δηλαδή θα μπορούσαν οι Γάλλοι να εισφέρουν την Εμπορική στην ΕΤΕ και με τη σειρά τους να αγοράσουν ποσοστό στην εταιρεία holding.

Προς το παρόν, βέβαια, κάτι τέτοιο δεν έχει ευδοκιμήσει λόγω και του χαμηλού ποσού που θέλουν να δώσουν πανωπροίκι οι Γάλλοι σε όποιον πάρει την Εμπορική. 


ALPHA BANK: Το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας περιλαμβάνει την πώληση στοιχείων του ενεργητικού που δεν συμπεριλαμβάνονται στο core business καθώς και αποτελεσματική διαχείριση στοιχείων του παθητικού.

Η Alpha προχώρησε ήδη σε επαναγορά υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης ενισχύοντας τα βασικά ίδια κεφάλαιά της κατά 333 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης Core Tier I ανέρχεται έτσι στο 7,9% και πρέπει να ανέλθει στο 9% στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η νέα διετής επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφη τον Μάιο 2012, σε συνδυασμό με τη μείωση του προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεως, ισοδυναμεί σε μείωση των δαπανών προσωπικού στην Ελλάδα κατά 10% περίπου ετησίως.

Quiz: Ιδιαίτερα επιφυλακτικές για τις προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν, ακόμη και μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, οι πολυεθνικές εταιρείες.

Ακούμε ότι μεγάλος όμιλος, που πρόσφατα έβαλε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση εν Ελλάδι θυγατρικής του, επέβαλε τα κεφάλαια που πιστώθηκαν στη θυγατρική να παραμείνουν στο Λουξεμβούργο.

Από μακριά και αγαπημένοι...  

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v