Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 13 2012

Tips για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης

Tips για τους όρους ανακεφαλαιοποίησης
Ελάχιστη συμμετοχή ιδιωτών: Η πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ) που δημοσιεύθηκε χθες δεν καθορίζει το ποσοστό ελάχιστης συμμετοχής των ιδιωτών στις ΑΜΚ, προκειμένου να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας μιας τράπεζας.

Παραπέμπει, δε, στην αντίστοιχη πράξη υπουργικού συμβουλίου της κυβέρνησης Παπαδήμου, τον περασμένο Φεβρουάριο, που ορίζει ως ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών το 10% ή ανώτερο ποσοστό.

Μάλλον θα πρέπει να αναμένεται απόφαση του υπουργού Οικονομικών που θα καθορίζει το ποσοστό της ελάχιστης συμμετοχής.

Τ.Τ.: Στην ΠΥΣ προβλέπεται ότι προκειμένου για τράπεζες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε αναστολή διαπραγμάτευσης, ο προσδιορισμός των τιμών έκδοσης των νέων μετοχών θα προκύψει από τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας μείον 50%.

Η παραπάνω αναφορά θεωρήθηκε από αρκετούς φωτογραφική για το Τ.Τ., αφήνοντας, ως εκ τούτου, μια ελπίδα για να ανακεφαλαιοποιηθεί και να μη διασπαστεί σε κακή και καλή τράπεζα.

Όπως ακούμε, όμως, οι αποφάσεις έχουν κλειδώσει και ήδη αναζητώνται λύσεις και πρόσωπα για την επόμενη ημέρα του διαχωρισμού.

Αφού βέβαια ληφθεί η δόση και πιστωθούν τα 23,8 δισ. ευρώ στο Τ.Χ.Σ.

Αντί για τόκο κοινές μετοχές: Στην περίπτωση όπου μια τράπεζα δεν μπορεί να καταβάλλει μετρητοίς τον τόκο που αναλογεί στα CoCos, είτε γιατί αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το Core Tier I κάτω από το ελάχιστα επιτρεπτό, είτε γιατί θα κρίνει η Τ.τ.Ε. ότι τίθεται σε κίνδυνο η τήρηση του ελάχιστου συντελεστή βασικών ιδίων κεφαλαίων, θα εκδίδει υπέρ του ταμείου νέες κοινές μετοχές η αξία των οποίων θα αντιστοιχεί στο ποσό που οφείλει.

Οι νέες μετοχές θα εκδίδονται σε τιμή ίση με τη μεσοσταθμική τιμή των προηγούμενων 50 συνεδριάσεων της ημερομηνίας που έπρεπε να καταβληθούν οι τόκοι.

Αυτόματη μετατροπή CoCos: Μετά τη θέσπιση της Βασιλείας ΙΙΙ, οι ομολογίες προσμετρώνται στα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), στα επίπεδα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Έκτακτο γεγονός υφίσταται εάν ο συντελεστής κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατέλθει του ποσοστού 5,125%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v