Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σαβ 22 Δεκ

Η Πειραιώς και τα κέρδη από τα ομόλογα

Η Πειραιώς και τα κέρδη από τα ομόλογα
Όπως αναφέρει η λογιστική κατάσταση γ΄ τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς, η τελευταία συμμετείχε στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων με το 100% των επιλέξιμων ομολόγων που κατείχε.

Στο πλαίσιο αυτό, ομόλογα, που ήταν ταξινομημένα κατά την 30/9/2012 στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο (Ονομαστικής αξίας €1,7 δισ περίπου) και στο διακρατούμενο μέχρι τη λήξη χαρτοφυλάκιο (ονομαστικής αξίας €2,6 δισ περίπου), λογιστικής αξίας κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της ανταλλαγής €1,7 δισ περίπου, ανταλλάχθηκαν με ομόλογα εκδόσεως του EFSF, με όφελος στα μετά από φόρους αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Το όφελος θα διαφανεί στα αποτελέσματα δ' τριμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v