Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 13 2013

Hellas On Line: Θέματα κεφαλαίου στην επόμενη ΓΣ

Hellas On Line: Θέματα κεφαλαίου στην επόμενη ΓΣ
Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της Hellas On Line (HOL) για το 2012, καθώς εμφάνισε:

α) Υψηλό και ανοδικό θετικό EBITDA (από τα 61 στα 64,3 εκατ. ευρώ).
β) Θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 16 εκατ. ευρώ (+54,9 εκατ. οι λειτουργικές, -38,9 εκατ. οι επενδυτικές ταμειακές ροές).
γ) Κερδοφόρο αποτέλεσμα προ αποσβέσεων.

Παρ' όλα αυτά, τα ίδια κεφάλαια βρίσκονται χαμηλότερα από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου (καθαρή θέση +3 εκατ. σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και -12,4 εκατ. σε ενοποιημένη βάση) και για τον λόγο αυτό «η διοίκηση της εταιρείας στην προσεχή γενική συνέλευση θα εξετάσει την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων».

Πέρα όμως από το τυπικό και το λογιστικό κομμάτι της υπόθεσης, η Hellas On Line θα πρέπει να δει τα ζητήματα κεφαλαίου και αναχρηματοδότησής της, καθώς το 2013 θα πρέπει να αποπληρώσει πάνω από 50 εκατ. ευρώ και το 2014 περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ. Και αυτά όταν στο ταμείο της στις 31/12/2012 βρίσκονταν μόλις γύρω στα 7,7 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, το παραπάνω ποσό αφορά ουσιαστικά το τυπικό κομμάτι των αποπληρωμών καθώς στην πράξη η επιχείρηση θα κληθεί να αποπληρώσει μέσα στο 2013 ένα ποσό που θα υπολείπεται των 20 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η αγορά δεν φαίνεται να ανησυχεί κυρίως λόγω των αυξανόμενων θετικών ταμειακών ροών της και δευτερευόντως επειδή η μητρική Intracom Holdings είναι εγγυήτρια για το σύνολο του δανεισμού της και έχει δεσμευτεί επισήμως να συνεχίσει να παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη στην HOL για το άμεσο μέλλον.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v