Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 11 2005

Η VETERIN ο ορκωτός και τα... ψιλοκόνδυλα !!!

Άκρως ενδιαφέρουσες οι σημειώσεις του ορκωτού στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας VETERIN.

Σημειώνουμε καταρχάς ότι σε ενοποιημένο επίπεδο η εταιρία έκλεισε με κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά σχεδόν 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, ο ορκωτός σημειώνει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν απαιτήσεις σε καθυστέρηση ύψους... 21 εκατ. ευρώ (θυμίζουμε ότι ο ετήσιος τζίρος της εταιρίας είναι 76,8 εκατ. ευρώ) για τις οποίες έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόσθετη πρόβλεψη συνολικά 10,4 εκατ. δρχ!!!

Επίσης σημειώνει ότι κατά την άποψή του υπάρχουν ”βραδέως κινούμενα αποθέματα” ποσού 950.000 ευρώ, (επί συνόλου αποθεμάτων της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ) για τα οποία θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη.

Και μετά κάνει δύο ”περίεργες” επισημάνσεις:

-Ποσό 5,695 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις έχει καταστεί επίδικο. Το ποσό αυτό, όπως αναφέρεται, είχε δοθεί σε προηγούμενες χρήσεις σε εξωχώρια εταιρία (σ.σ. δηλαδή σε... offshore;) για ”εξαγορά εταιριών” στο χώρο της... ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ!!! Για το ποσό αυτό δεν έχει γίνει πρόβλεψη διότι δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η τελική επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την τελεσιδικία του...

(Για να μην το ξεχάσω αν το ποσό αυτό είναι επίδικο και δεν έχει γίνει πρόβλεψη, πώς γίνεται να λέει η εταιρία στις σημειώσεις της λογιστικής της κατάστασης ότι ”δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην περιουσιακή της κατάσταση;)

-Ποσό 5,697 εκατ. ευρώ ”εκχωρήθηκε σε εταιρίες του εσωτερικού και εξωχώριες εταιρίες για εξαγορά εταιριών και την δημιουργία φαρμακευτικών φακέλων και μέχρι χορηγήσεως του παρόντος (σ.σ. πιστοποιητικού του ορκωτού) δεν είχαν πραγματοποιηθεί”!!!

Μήπως θα μπορούσε η καλή διοίκηση της εταιρίας να εξηγήσει στο επενδυτικό κοινό, τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτά τα δύο... ψιλοκόνδυλα;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v