Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 25 2013

Tips για την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ

Tips για την αύξηση κεφαλαίου της ΕΤΕ
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕ EUROBANK: Η Εθνική παραθέτει στο Ενημερωτικό συνοπτικά τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναστολή της διαδικασίας συγχώνευσης με την Eurobank.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό, στις 28 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα της Ελλάδος έστειλε επιστολές σε Εθνική και Eurobank, δηλώνοντας ότι η κάθε τράπεζα θα έπρεπε να προχωρήσει σε ανακεφαλαιοποίηση η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2013 και ζητώντας να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Την 1 Απριλίου 2013, η ΕΤΕ, μαζί με την Eurobank, έστειλαν στην ΤτΕ επιστολή ζητώντας επίσημη επιμήκυνση της περιόδου ανακεφαλαιοποίησης έως τις 20 Ιουνίου 2013, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος, για να ολοκληρωθεί η συγχώνευση με την Eurobank και να προχωρήσουν σε ανακεφαλαιοποίηση σαν ένα ενιαίο πιστωτικό ίδρυμα.

Το παραπάνω αίτημα επί της ουσίας, δεν εγκρίθηκε από την ΤτΕ όπως αναφέρει το Ενημερωτικό καθώς στις 7 Απριλίου 2013, η ΤτΕ, με ανακοίνωση της επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης θα προχωρήσει κανονικά όσον αφορά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (ΕΤΕ, Eurobank, Αlpha, Πειραιώς) με σκοπό να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2013.

Κατόπιν της ανακοίνωσης αυτής, στις 8 Απριλίου 2013 η Εθνική και η Eurobank ανακοίνωσαν ότι θα προβούν η καθεμία σε διακριτή ανακεφαλαιοποίηση και ότι η διαδικασία συγχώνευσής τους αναστέλλεται κατ' ανάγκην μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης.

Ρυθμιστής για το αν θα γίνει τελικώς η συγχώνευση ήταν και παραμένει σύμφωνα με την Εθνική, το ΤΧΣ καθώς για οποιαδήποτε απόφαση συγχώνευσης έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου και στις δύο τράπεζες.

Υ.Γ. Το ποσοστό της Εθνικής στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα πέσει κάτω του 5% μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank από το ΤΧΣ.

BLACKROCK: Το Δεκέμβριο του 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την πλήρη έρευνα της BlackRock καθώς και τα αναλυτικά ευρήματα για κάθε τράπεζα.

Για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο της Εθνικής η μελέτη ανέδειξε ότι τα CPLs, υπό το βασικό σενάριο, θα ανέλθουν, σε ορίζοντα τριών ετών σε 4.421 εκατ. ευρώ και στη διάρκεια της ζωής του χαρτοφυλακίου σε 5.623 εκατ. ευρώ.

Τα αντίστοιχα ποσά, υπό το ακραίο σενάριο, εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθουν σε €5.812 εκατ. και €7.581 εκατ.

Ως CPLs ορίζεται η μη προεξοφλημένη ζημιά του ληξιπρόθεσμου κεφαλαίου των μη αποπληρούμενων δανείων (τμήματος ή ολόκληρου) λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ποσά έχουν ανακτηθεί από την πώληση σχετικών εξασφαλίσεων ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις προβλέψεις για την απομείωση των δανείων.

Η πρόβλεψη της Τράπεζας για την απομείωση δανείων για το εγχώριο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε €5,3 δισ. την 31 Δεκεμβρίου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v