Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 21 2005

Ποιες είναι οι ... ”επίκαιρες” αλλαγές στις ΑΕΕΧ

Τι αλλάζει, λοιπόν, με το νέο νομοσχέδιο;

Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται πλέον να ανατεθεί η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρία σχετιζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, ούτε με άλλη εταιρία τα συμφέροντα της οποίας δύναται να συγκρούονται με αυτά της ΑΕΕΧ.

Δεύτερον, απαγορεύεται σε ΑΕΕΧ να έχουν μετοχές άλλων ΑΕΕΧ εφόσον η διαχείρισή τους γίνεται από την ίδια ΕΠΕΥ ή από συνδεόμενες ΕΠΕΥ.

Τρίτον, η απόφαση για μετατροπή σε Αμοιβαίο θα απαιτεί πλέον πλειοψηφία του 95% των παρισταμένων μετόχων της.

Τέταρτον, μια ΑΕΕΧ δεν μπορεί να επενδύει πάνω από 20% του ενεργητικού της σε αξίες ενός οργανισμού, όπου πλέον ως ”οργανισμός” νοείται η μητρική ενός ομίλου και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις.

Αν νομίζετε ότι αυτά έχουν μόνο θεωρητική σημασία κάνετε λάθος. Τουναντίον, είναι εξαιρετικά επίκαιρα!

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ΑΕΕΧ που κάνουν όλα αυτά που... δεν θα επιτρέπεται να γίνονται, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η μετατροπή σε Αμοιβαίο (άρα και το έμμεσο de-listing της εισηγμένης ΑΕΕΧ) απαιτεί εξαιρετικά ενισχυμένη πλειοψηφία.

Κι αυτό παρότι τα μερίδια ενός Αμοιβαίου ρευστοποιούνται άμεσα, σχεδόν όπως και οι μετοχές.

Θα δείτε ότι και αυτή η διάταξη έχει τη σημασία της.

Εμείς ελπίζουμε ότι μόλις περάσει η... μόδα της διάλυσης, απορρόφησης κ.λπ. των ΑΕΕΧ θα βρεθούν κάποιοι να δημιουργήσουν νέες πιο αποτελεσματικές εταιρίες επενδύσεων, καθώς αυτές πράγματι ενθαρρύνουν τις μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις και μπορούν να δώσουν πολύ υψηλές αποδόσεις αν λειτουργούν πραγματικά προς όφελος των επενδυτών τους και όχι ως ”εργαλεία” για λιγότερο ή περισσότερο επιτήδειους...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v