Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 18 2006

O (Εμπορικός) Δεσμός με το... πετρέλαιο- Νο2

Επειδή όπως σας είχαμε πει ο έλεγχος του ενημερωτικού δελτίου της Εμπορικός Δεσμός για την εξαγορά των τριών εταιρειών εμπορίας και διακίνησης πετρελαίου και υγρών καυσίμων, έναντι συνολικού τιμήματος 7,085 εκατ. ευρώ δεν τελειώνει σε μια πρώτη ανάγνωση, συνεχίσαμε να… ψάχνουμε.

Έτσι λοιπόν, στην έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή για την λογιστική κατάσταση του εννεαμήνου της Εμπορικός Δεσμός, αναφέρεται σαφώς το εξής:

” Για το τίμημα αγοράς των συμμετοχών αυτών δεν τέθηκε υπόψη μας εκτίμηση προσδιορισμού της εύλογής των αξίας”

Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχει καθορισθεί το εύλογο της αξίας των εταιρειών; Γιατί αν αυτό σημαίνει, μήπως δεν θα έπρεπε η εταιρεία να έχει βιασθεί στην προκαταβολή των 4,5 εκατ. ευρώ τα οποία απέκτησε με ρευστοποίηση παγίων; Και πώς εν πάση περιπτώσει προχώρησε η ιστορία; Στο… ”μιλητό”;

Επίσης, ο ίδιος ορκωτός στις ενοποιημένες καταστάσεις σημειώνει ότι η εταιρεία παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων και εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ύψους 1,895 εκατ. ευρώ.

Αν λοιπόν εμείς αναρωτηθούμε γιατί η εταιρεία δεν πλήρωσε πρώτα τις οφειλές της και μετά να πάει να εξαγοράσει τις εταιρείες θα είμαστε αδαείς;

Ένα ακόμη σημείο που χρήζει προσοχής είναι η δήλωση της εταιρείας για το νέο τομέα δραστηριοποίησής της, όπου στο συγκεκριμένο κεφάλαιο τονίζεται:

”Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία και η Διοίκησή της εισέρχονται στον κλάδο για πρώτη φορά δεν θεωρείται ότι θα προκύψει αδυναμία διότι αφενός μεν έχει προβεί σε ενδελεχή μελέτη του χώρου και αφετέρου έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία με υφιστάμενα στελέχη της ΑΛ Πετρόϊλ που διαθέτουν πολυετή και αποδεδειγμένη εμπειρία στον κλάδο”.

Το… ”πολυετή” δεν είμαστε σε θέση να το σχολιάσουμε.

Το ”αποδεδειγμένη” όμως διερωτώμεθα πώς προκύπτει από τα αποτελέσματα της εν λόγω εταιρείας. H οποία-να σας θυμίσουμε- το 2004 κατέγραψε ζημιές ύψους 314.347 ευρώ, δηλαδή ζημιές μεγαλύτερες του 50% της αξίας του μετοχικού της κεφαλαίου;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v