Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το Hilton, η πώληση και το θετικό ξεκίνημα του 2015

Οι θετικές τάσεις για το Hilton και η σημασία να προστατευθεί η φήμη του προορισμού "Αθήνα". Το χαμηλό P/E της Paperpack, το μεγάλο μέρισμα και η «επόμενη μέρα».

Το Hilton, η πώληση και το θετικό ξεκίνημα του 2015

Η επιστροφή στα κέρδη της Ιονικής Ξενοδοχειακής (Hilton Αθηνών) το 2014 αποτελεί ένα ακόμη όπλο για τη διοίκηση της εισηγμένης να διαπραγματευθεί από καλύτερη θέση ενδεχόμενη πώληση του ξενοδοχείου.

Ένα δεύτερο θετικό γεγονός είναι το ανοδικό ξεκίνημα της εισηγμένης εταιρείας μέσα στο 2015.

Η διοίκησή της αφού μιλά για την ανοδική πορεία του 2014, συμπληρώνει: «Επί του παρόντος η τάση αυτή διατηρείται και στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι η ζήτηση ιδιαίτερα στον συνεδριακό τουρισμό διατηρεί ανοδική τάση.

Αντίστοιχα, στο Hilton Αθηνών τα στοιχεία κρατήσεων μαρτυρούν κατ' αρχάς αύξηση της ζήτησης στα βασικά τμήματα της αγοράς και κυρίως στον ομαδικό και συνεδριακό τουρισμό.

Για να διατηρηθεί όμως αυτή η τάση, βασική προϋπόθεση για ταχεία επάνοδο προς την αύξηση του τουριστικού ρεύματος είναι να διατηρηθεί στην κρίσιμη αυτή φάση η προστασία της φήμης και της γενικής εικόνας του προορισμού 'Αθήνα' στις διεθνείς αγορές».

 

PAPERPACK: Σαφώς ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της Paperpack για το 2014, καθώς το EBITDA αυξήθηκε από τα 2,1 στα 2,59 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ανέβηκαν από τις 764 χιλ. στο 1,261 εκατ. ευρώ.

Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση στο ταμπλό (γύρω στα 3,7 εκατ. ευρώ), η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη λίγο πάνω από τα ίδια κεφάλαιά της (3,4 εκατ.), με δείκτη P/EBITDA 1,4 και P/E κάτω από το 3

Με δεδομένο μάλιστα ότι η διοίκηση της εισηγμένης θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,067 ευρώ ανά μετοχή, τότε μιλάμε για μερισματική απόδοση γύρω στο 7%, πολλαπλάσια από αυτή των προθεσμιακών καταθέσεων.

Ζητούμενο βέβαια είναι το πώς θα κινηθούν τα μεγέθη της εισηγμένης το 2015, με τη διοίκηση της Paperpack να αναφέρει για το συγκεκριμένο ζήτημα τα εξής:

«Παρόλο που το ρευστό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον δεν παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ασφαλών προβλέψεων, η διοίκηση εκτιμά ότι κατά τη χρήση 2015 θα σημειωθεί αύξηση του κύκλου εργασιών με παράλληλη ενίσχυση των λειτουργικών ταμειακών ροών κυρίως λόγω των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό οι οποίες προσδίδουν χαρακτηριστικά πρωτοπορίας στον κλάδο δραστηριοποίησής της.

Επιπλέον, η εταιρεία σκοπεύει στην αναχρηματοδότηση του δανείου ύψους 2,4 εκατ. ευρώ το οποίο λήγει εντός του 2015, γεγονός που θα βελτιώσει τη ρευστότητα της εταιρείας. Στόχος της διοικήσεως κατά την επόμενη χρήση είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία θα διατηρήσει το EBITDA σε επίπεδα άνω των 2,3 εκατ. ευρώ και η επίτευξη κερδών μετά την αφαίρεση των φόρων ώστε να ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια».

ΥΓ.: Ζήτημα (και) για τη συγκεκριμένη μετοχή η χαμηλή εμπορευσιμότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v