Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σφηνάκια για τα μετρητά του ΟΛΘ και την Alpha Κύπρου

Η επιστροφή κεφαλαίου του ΟΛΘ και η Alpha Bank Κύπρου.

Σφηνάκια για τα μετρητά του ΟΛΘ και την Alpha Κύπρου

ΟΛΘ: Η αγορά «στοιχηματίζει» ότι μετά τη μεταβίβαση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ στην κοινοπραξία Deutsche Invest Equity Partners, Belterra Investments ltd και Terminal Link SAS, θα υπάρξει διανομή μέρους των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας στους μετόχους.

Η εταιρεία στις 30 Ιουνίου είχε ταμείο και επενδύσεις σε ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία 89,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα ταμειακά διαθέσιμα (καταθέσεις όψεως, προθεσμίας με διάρκεια ως 90 ημέρες, τρίμηνα έντοκα και ταμείο εταιρείας) ανέρχονταν σε 37,5 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία είχε σε προθεσμιακές, με διάρκεια μεγαλύτερη των τριών μηνών, τοποθετημένα 46,3 εκατ. ευρώ, ενώ η επένδυση σε εξάμηνα έντοκα γραμμάτια ανερχόταν σε 5,9 εκατ. ευρώ.

 

Αlpha Βank Κύπρου: Την ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έχουν ως ενέχυρα ακίνητα, συζητά η κυπριακή θυγατρική της Alpha Βank.

Στο νησί, δύο τράπεζες (Ελληνική και Συνεργατική) έχουν συμπράξει ήδη με εταιρείες διαχείρισης (APS και Altamira αντίστοιχα), προκειμένου να εμπλουτίσουν τα «εργαλεία» για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η δυναμική, βλέπετε, της διαγραφής χρέους με οικειοθελή παράδοση ακινήτων, αφενός εξαντλείται, αφετέρου επέφερε στις τράπεζες που την εφάρμοσαν ευρέως, πρόσθετες προβλέψεις με καθοδήγηση SSM.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v