Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οριακή άνοδος στην Αγορά Παραγώγων

Στα 4.200 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.146 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).

Συνεδρίαση οριακής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ οι μετακυλίσεις θέσεων αύξησαν τις συναλλαγές στο συμβόλαιο του δείκτη. Σταθερός ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (28.395 συμβόλαια).

Στα 4.200 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.146 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).

Στα 5 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 5 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 7.384, 3.738 για τον Ιούλιο, 3.623 για τον Αύγουστο και 23 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.097) κινήθηκε μεταξύ 2.077,5 και 2.104 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος 554,5 μονάδες).

Αυξήθηκε ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (767.266 Alpha Bank, 36.183 Eurobank, 5.000 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (436), Alpha Bank (20.280), Εθνική (2.584), Πειραιώς (2.659), ΔΕΗ (307), Ελλάκτωρα (177), Τρ. Αττικής (118), Jumbo (120), MIG (532), Ιντρακόμ (476), ΟΤΕ (199).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 33.804, MIG 34.139, Alpha Bank 38.500, Πειραιώς 320.218, Εθνική 33.624, ΔΕΗ 16.483.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 90.491.403 τεμ., (από 92.084.756 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.628.718 τεμ. (1.628.718), Eurobank 53.978.775 τεμ. (53.978.775), ΟΠΑΠ 1.368.047 τεμ. (1.374.475), Εθνική 10.205.046 τεμ. (10.205.094), Πειραιώς 3.771.202 τεμ. (3.771.202), ΟΤΕ 1.282.586 τεμ. (1.288.485), MIG 1.744.878 τεμ. (1.744.878).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Θ. Σταυρόπουλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v