Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιστροφή αγοραστών στην Αγορά Παραγώγων

Στα 3.824 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.576 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή αγοραστών στην Αγορά Παραγώγων και η οποία συνοδεύτηκε από μείωση των συναλλαγών στο συμβόλαιο του δείκτη και σταθερή συναλλακτική δραστηριότητα στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (23.140 συμβόλαια).

Στα 3.824 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.576 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 830, 793 για τον Ιούνιο και 37 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.173), κινήθηκε μεταξύ 2.142,25 και 2.188 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 618).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (8.794 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (8.408), Εθνική (5.452), Eurobank (4.895), Πειραιώς (926), ΔΕΗ (906), Μυτιληναίο (383), Cenergy (179), Ελλάκτωρα (358), ΟΠΑΠ (445), ΟΤΕ (209), Motor Oil (285).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 118.149, Πειραιώς 26.612, Εθνική 22.717, MIG 30.954, Eurobank 27.603, ΔΕΗ 17.796.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                       Name of Issuer                 NSP            Date

Oasis Investments II Master Fund LTD

 

FOLLI FOLLIE S.A.

 

0,55%

 

2019-10-15

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.113.058 τεμ., (από 60.887.288 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.936.283 τεμ. (2.077.762), Eurobank 36.668.623 τεμ. (36.668.823), ΟΠΑΠ 2.221.064 τεμ. (2.201.183), Εθνική 9.757.746 τεμ. (8.462.828), Πειραιώς 3.021.664 τεμ. (3.534.181), ΟΤΕ 2.537.051 τεμ. (2.286.848), ΑΔΜΗΕ 1.527.659 τεμ. (1.615.822).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Θ. Σταυρόπουλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v