Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Νοε 20 2017

Tips από τα αποτελέσματα της Eurobank

Tips από τα αποτελέσματα της Eurobank

ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ BANCPOST (Ρουμανία): Μετά την ανακοίνωση, στις 15 Σεπτεμβρίου, ότι η τράπεζα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Banca Transilvania σχετικά με την πώληση των θυγατρικών της στη Ρουμανία (Bancpost, ERBLeasing, ERBRetailServices), οι τελευταίες ταξινομήθηκαν ως «κατεχόμενες προς πώληση».

Στο παραπάνω πλαίσιο αναγνωρίστηκαν ζημίες απομείωσης 86 εκατ. ευρώ, μετά την επιμέτρησή τους στη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας. Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας λήφθηκαν υπόψη οι προσφορές, που κατατέθηκαν στον διαγωνισμό πώλησής τους.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Στις 2 Νοεμβρίου η χρηματοδότηση της τράπεζας από το ευρωσύστημα έπεσε κάτω από τα 10 δισ. (σ.σ. 9,9 δισ.), εκ των οποίων τα 7,9 δισ. είναι από τον ELA.

Επιπρόσθετα, η τράπεζα δεν έχει πλέον ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ του νόμου Αγολογοσκούφη).

 

DTA-DTC: Στις 30 Σεπτεμβρίου ο όμιλος αναγνώρισε καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4,9 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, απαιτήσεις ύψους 3,97 δισ. ευρώ πληρούν τα κριτήρια για μετατροπή σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου (DeferredTaxCredits - DTCs).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v