Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CRETA FARMS: Διορισμός προσωρινής διοίκησης

Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒEΕ σε συνέχεια της από 22.10.2019 ανακοίνωσής της για τον ορισμό προσωρινής διοίκησης στην Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 144/2019 απόφαση , σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα των Τραπεζών για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην Εταιρεία αποτελούμενη από τους :

1) Λυκούργο Παπαγιαννόπουλο του Βενιζέλου, Επιχειρηματία 2) Δημήτριο Τσίρμπα του Ιωάννη, Επιχειρηματία 3) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου, Οικονομολόγο με σκοπό να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης και να επιμεληθούν τις επείγουσες υποθέσεις της Εταιρείας Το ανωτέρω ΔΣ είχε οριστεί με την από 18.10.2019 προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Ρεθύμνου , η ισχύς της οποίας παρατάθηκε κατά την από 15.11.2019 συζήτηση της ανωτέρω αίτησης των Τραπεζών μέχρι την έκδοση απόφασης επί αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v