Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλαξίδι: Από 25 - 27/2 οι δημόσιες εγγραφές

Από 25 ώς 27 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν οι δημόσιες εγγραφές της Γαλαξίδι, η οποία για το 2001 αναμένει τζίρο 6,6 εκ. ευρώ και κέρδη 1 εκ. ευρώ. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για μείωση του δανεισμού και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων της.

Γαλαξίδι: Από 25 - 27/2 οι δημόσιες εγγραφές
Με τη διάθεση 1.003.800 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ (102,225 δρχ.) θα πραγματοποιηθούν από 25 ώς 27 Φεβρουαρίου 2002 οι δημόσιες εγγραφές της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες, για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία θα διαθέσει 953.610 μετοχές με δημόσια εγγραφή και 50.190 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών μετά το πέρας των δημόσιων εγγραφών θα είναι 4.692.120 κοινές ανώνυμες μετοχές. Το εύρος τιµών διάθεσης των μετοχών θα προσδιορισθεί, το αργότερο, την προηγούµενη της έναρξης της δηµόσιας εγγραφής.Ποσοστό 30% των µετοχών της δηµόσιας εγγραφής (301.140 µετοχές) θα διατεθεί για την

ικανοποίηση των εγγραφών ηµεδαπών και αλλοδαπών θεσµικών επενδυτών, ενώ 70% (702.660 µετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών και νοµικών προσώπων, τα οποία δεν είναι θεσµικοί επενδυτές.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην πώληση γόνου που παράγεται στον Ιχθυογεννητικό σταθµό και κυρίως από την πώληση έτοιµων προϊόντων που η εταιρία εκτρέφει και επεξεργάζεται. Τα προϊόντα αυτά αφορούν κυρίως στην τσιπούρα και το λαβράκι.

Από τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Γαλαξίδι, ποσό 866.000 ευρώ (295 εκατ. δρχ.) θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή αποθηκών και προβλήτας για τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων µονάδων πάχυνσης στις θέσεις ”Ανεµοκάµπι” και ”Ανδροµάχη” - µε την αγορά ιχθυοκλωβών και αυτοµάτου συστήµατος εκτροφής - , καθώς και για τον εκσυγχρονισµό του εκκολαπτηρίου, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας που θα επιτρέψει τη συστηµατική καλλιέργεια άλλων ειδών (φαγκρί, συναγρίδα, σαργός).

Επίσης, ποσό 1,761 εκ. ευρώ (600 εκατ. δρχ.) θα χρησιµοποιηθεί για την µερική εξόφληση του

βραχυχρόνιου τραπεζικού δανεισµού και την επέκταση της πιστωτικής πολιτικής στους πελάτες της. Συγκεκριµένα η εταιρία θα εξοφλήσει µερικώς τα υπόλοιπα των βραχυπρόθεσµων δανείων στις Εμπορική και Alpha Bank, που ανήλθαν την 31.12.2000 σε 1.028 εκατ. δρχ.

Οσον αφορά στους στόχους της εταιρίας, αποσκοπεί στην επέκταση της, τόσο µέσω της αύξησης της παραγωγής γόνου και ψαριών στις υπάρχουσες µονάδες στο Γαλαξίδι όσο και µέσω εξαγορών άλλων ιχθυοκαλλιεργητικών µονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επιπλέον, η εταιρία θα διερευνήσει πιθανότητες εξαγορών ή στρατηγικών συµµαχιών µε άλλες εταιρίες του κλάδου, όταν θεωρηθούν ευνοϊκές οι συνθήκες της αγοράς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά το πέρας των δημόσιων εγγραφών θα ανέλθουν σε 479,65 εκ. δρχ., ενώ τα ίδια κεφάλαια της, πριν τη δημόσια εγγραφή, ανέρχονται σε 690 εκ. δρχ. Βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι η Α. Παντελεημονίτου με 58,9%, ενώ το μετοχικό σχήμα της Γαλαξίδι πλαισιώνεται, επίσης, από την Α. Κοντέλη με 5,8% και τον Ι. Κοντέλη με 5,8%. Το 22,5% θα βρίσκεται στην κατοχή του επενδυτικού κοινού.

Το 2000 η εταιρία σημείωσε κύκλο εργασιών 5,957 εκ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 895.000 ευρώ. Για το 2001 η Γαλαξίδι εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της θα ανέλθει σε 6,663 εκ. ευρώ και τα κέρδη σε 1,007 εκ. ευρώ, ενώ για το 2002 προβλέπεται ότι ο τζίρος θα διαμορφωθεί σε 7,66 εκ. ευρώ και τα κέρδη σε 1,35 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται τέλος, ότι Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Εκδοσης της δημόσιας εγγραφής είναι η Alpha Finance.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v