Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το ενημερωτικό της ΔΕΗ για το γ΄ πακέτο μετοχών

Στο διάστημα 22-24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την προσφορά του 15,7% των μετοχών της ΔΕΗ στο επενδυτικό κοινό. To εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής ορίστηκε μεταξύ 16,4 έως 17,72 ευρώ ανά μετοχή, ενώ για τη χρήση του 2003 προβλέπεται μέρισμα 0,65 ευρώ.

Το ενημερωτικό της ΔΕΗ για το γ΄ πακέτο μετοχών
Στο διάστημα 22-24 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για τη διάθεση του τρίτου πακέτου μετοχών της ΔΕΗ, κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, που αφορά το 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

To εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής ορίστηκε μεταξύ 16,4 έως 17,72 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση τα ανωτέρω ο δείκτης Ρ/Ε της τιμής διάθεσης με βάση τα κέρδη 2002 διαμορφώνεται μεταξύ 18,26 και 19,73.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της εγχώριας προσφοράς και σύμβουλοι της προσφοράς είναι η Alpha Finance, η Εθνική Τράπεζα και η EFG Telesis Finance, ενώ το ρόλο του κύριου αναδόχου έχουν αναλάβει η Τράπεζα Επενδύσεων και η Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ελληνικό Δημόσιο σκοπεύει να διαθέσει με συνδυασμένη προσφορά 31.100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,6 ευρώ η καθεμία.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης (greenshoe option) στους Κυρίους Αναδόχους για τη διάθεση επιπλέον 5.400.000 μετοχών για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης. Στην περίπτωση που το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί πλήρως το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών θα ανέλθει σε 36.500.000 μετοχές.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι δημόσιες εγγραφές πραγματοποιούνται στο διάστημα 22/10-24/10/2003 ενώ στις 31/10/03 πιστώνονται οι μετοχές στους νέους μετόχους.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο το Ελληνικό Δημόσιο προσφέρει κίνητρα διακράτησης μετοχών από την παρούσα έκδοση διανέμοντας 1 δωρεάν μετοχή για κάθε 10 παλαιές που κατέχουν στην περίπτωση που διακρατήσουν τις μετοχές τους για 6 μήνες εφόσον πρόκειται για ιδιώτες επενδυτές ή να τις διακρατήσουν για 12 μήνες εφόσον πρόκειται για επενδυτές που συμμετείχαν με τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η διοίκηση της εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει στα μέσα του 2004 την διανομή μερίσματος 0,65 ευρώ τουλάχιστον ανά μετοχή.

Επίσης, σύμφωνα με τη μετοχική σύνθεση της εταιρίας, το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει μέχρι στιγμής ποσοστό 57,22%, η ΔΕΚΑ 10%, η Fidelity ποσοστό 5%, η ΟΑΠ-ΔΕΗ ποσοστό 3,81% και το ευρύ επενδυτικό κοινό ποσοστό 23,97%.

Με την ολοκλήρωση των δημοσίων εγγραφών το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέχει ποσοστό 53,81% και το ποσοστό που θα κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό θα αυξηθεί στο 37,37%. Στην περίπτωση που διατεθούν και οι μετοχές από το δικαίωμα προαίρεσης τότε το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου θα διαμορφωθεί στο 51,49%.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, στους στόχους της εταιρίας περιλαμβάνονται η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά ενέργειας, η συνέχιση της αναδιάρθρωσης για την περαιτέρω μείωση του κόστους, η συνέχιση της ορθολογικοποίησης των επενδύσεων και του προγράμματος μείωσης δανεισμού και η εκμετάλλευση μακροπρόθεσμων προοπτικών μελλοντικής ανάπτυξης.

Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης η εταιρία στοχεύει στην επέκτασή της σε αγορές εκτός Ελλάδος, στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Όσον αφορά τις επενδύσεις, η εταιρία έχει εκπονήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2004-2007, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διενεργείται μέσω των Επιχειρησιακών Μονάδων Παραγωγής και Διάθεσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v