Το ενημερωτικό εισαγωγής της Κλουκίνας - Λάππας

Στο διάστημα από 21 – 23 Ιανουαρίου 2004 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας στην Παράλληλη αγορά. Μεταξύ 7,74 ευρώ και 8,50 ευρώ ορίσθηκε το εύρος της τιμής διάθεσης του 20%. Το προφίλ, που θα κατευθυνθούν τα αντληθέντα, η μετοχική σύνθεση.

Το ενημερωτικό εισαγωγής της Κλουκίνας - Λάππας
Στο διάστημα από 21 – 23 Ιανουαρίου 2004 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται πως το εύρος της τιμής διάθεσης έχει ορισθεί μεταξύ 7,74 ευρώ και 8,50 ευρώ, ενώ θα διατεθούν συνολικά 1.375.080 μετοχές – που αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκ των οποίων 1.309.600 θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή και 65.480 μετοχές θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι μετοχές της Κλουκίνας – Λάππας θα ανέρχονται σε 6.875.080 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η μία.

Με βάση τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν και το προαναφερθέν εύρος τιμών τα έσοδα της Κλουκίνας – Λάππας αναμένεται να φτάσουν στα 10.643.119,2 εκατ. ευρώ – 11,688,180 εκατ. ευρώ.

Σύμβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος είναι η Eurobank Telesis Finance, ενώ λοιποί ανάδοχοι είναι οι: Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ, Γενική Τράπεζα, Εγνατία ΑΧΕΠΕΥ, EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα Επενδύσεων, Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, Megatrust ΑΧΕΠΕΥ, Π&Κ ΑΧΕΠΕΥ, Proton Investment Bank, Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ, Τράπεζα Πειραιώς και Ωμέγα Bank.

Η εταιρία ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1986, ενώ σκοπός της είναι μεταξύ άλλων η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, η ανάληψη και εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών τεχνικών μελετών και την αντίστοιχων επιβλέψεων, η ανέγερση πολυώροφων οικοδομημάτων, η αγορά, μεταπώληση και εκμετάλλευση ακινήτων, καθώς η ανάληψη αντιπροσωπειών εμπορικών ή τεχνικών οίκων.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, η Κλουκίνας – Λάππας κατέχει την 20η θέση στην αγορά, ενώ το 2002 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε στα 42,254 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας κάμψη 4,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Για το 2004 ο κύκλος εργασιών του ομίλου αναμένεται να φτάσει στα 47,56 εκατ. ευρώ ενώ το 2005 προβλέπεται πως θα διαμορφωθεί στα 52 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή μέρους του μακροχρόνιου τραπεζικού δανεισμού (μέχρι το ποσό των 6,25 εκατ. ευρώ), αλλά και στη διεύρυνση της παρουσίας της εταιρίας σε ιδιωτικά έργα για κατοικίες και παραγωγικούς χώρους.

Σε ό,τι αφορά τη μετοχική σύνθεση της Κλουκίνας – Λάππας με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου οι κ. κ. Ιωάννης Κλουκίνας (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) και Ιωάννης Λάππας (αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) θα ελέγχουν ποσοστό 40% έκαστος (από 50% που κατέχουν τώρα), ενώ ποσοστό 20% θα διαθέτει το επενδυτικό κοινό.

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας δεσμεύονται και οι δυο ότι δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών της Κλουκίνας – Λάππας κατά τη διάρκεια των 6 πρώτων μηνών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην παράλληλη αγορά.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο εξάμηνο διαπραγμάτευσης των μετοχών οι δυο βασικοί μέτοχοι προτίθενται να πουλήσουν ποσοστό έως 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v