Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το ενημερωτικό εισαγωγής της Ίλυδα στη ΝΕΧΑ

Ξεκινάει από τις 28 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιανουαρίου η δημόσια εγγραφή για την είσοδο της Ίλυδα στη ΝΕΧΑ, ενώ το εύρος της τιμής διάθεσης των 800.000 μετοχών ορίστηκε μεταξύ 3,5 - 4 ευρώ. Η δραστηριότητα της εταιρίας, η μετοχική σύνθεση, οι προοπτικές.

Το ενημερωτικό εισαγωγής της Ίλυδα στη ΝΕΧΑ
Από τις 28-30 Ιανουαρίου 2004 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της Ίλυδα στη ΝΕΧΑ.

Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε στα 3,5 ευρώ το κατώτατο και στα 4 ευρώ το ανώτατο ενώ θα διατεθούν 800.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Ειδικότερα, 762.000 μετοχές θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό κοινό και 38.000 με ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ με την ολοκλήρωση της αύξησης ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Ίλυδα θα ανέλθει στα 4.000.000 ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών θα προκύψει μέσω της διαδικασίας υποβολής προσφορών (book building) από θεσμικούς επενδυτές και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία (σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που θα διατεθούν και με βάση το προαναφερθέν εύρος τιμών) τα οποία αναμένεται να φτάσουν στα 2,80 – 3,2 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος συνολικού ύψους 3,93 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο ο προορισμός των νέων κεφαλαίων σύμφωνα με την εταιρία θα διαμοιραστεί στην παραγωγή νέων εξειδικευµένων προϊόντων λογισµικού για την κάλυψη νέων αγορών, στην, βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών ανάπτυξης λογισµικού, στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνογνωσία, μεθοδολογίες και εργαλεία, στην είσοδος της εταιρείας σε νέες κάθετες αγορές, κατασκευή σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών εγκαταστάσεων και σε αναβάθµιση του υποκαταστήµατος της εταιρίας στη Β. Ελλάδα.

Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ, ενώ η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή είναι ο Ειδικός Διαπραγματευτής.

Αναφορικά με τη δραστηριότητας της Ίλυδα ξεκίνησε το 1992, ενώ αφορά στην αγορά της πληροφορικής σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ανάπτυξη του ERP, την ανάπτυξη λογισμικού για κάθετες αγορές, την ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία και την διάθεση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής και τη Μεταβίβαση στον Ειδικό Διαπραγματευτή ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης πρόεδρος της Ίλυδα, θα ελέγχει το 67,7% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (από 89,08% που κατείχε πριν την εγγραφή), ο κ. Σταμάτης Γκινοσάτης θα κατέχει το 7,6% (από 10%), ο κ. Αθανάσιος Σύρμος ποσοστό 0,70% (από 0,92%), το 20% θα κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό και 4% θα ελέγχει ο ειδικός διαπραγματευτής.

Σημειώνεται πως οι κ.κ. Ανυφαντάκης, Γκινοσάτης και Σύρμος θα μεταβιβάσουν στον Ειδικό Διαπραγματευτή 142.532, 16.000 και 1.468 μετοχές αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο τόσο ο κ. Ανυφαντάκης όσο και ο κ. Γκινοσάτης δεσμεύονται ότι για τους πρώτους έξι μήνες μετά την εισαγωγή και την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ίλυδα στο Χ.Α δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών και σε μείωση του ποσοστού τους.

Ωστόσο, για το δεύτερο εξάμηνο ο μεν πρόεδρος της εταιρίας αναφέρει πως προτίθεται να πουλήσει έως 190.000 μετοχές (ήτοι το 6,6% επί του συνόλου των μετοχών που θα κατέχει), ενώ ο κ. Γκινοσάτης σημειώνει πως προτίθεται να πουλήσει μέχρι 48.000 μετοχές (που αντιστοιχούν στο 12,5% των μετοχών που θα κατέχει).

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της, ο κύκλος εργασιών το 2002 διαμορφώθηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της στις 846 χιλ. ευρώ. Οι προβλέψεις της εταιρίας σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο για το 2003, κάνουν λόγω για κύκλο εργασιών της τάξης των 4,4 εκατ. ευρώ και κέρδη στα 1,02 εκατ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα νούμερα για το 2004 προβλέπονται στα 5,57 εκατ. ευρώ και 1,35 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, για το 2005 προβλέπεται κύκλός εργασιών στα 6,5 εκατ. ευρώ και αποτελέσματα στα 1,55 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v