Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Υγεία: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής

Στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος (2002-2003), ύψους 22,2 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει το Υγεία από τη δημόσια εγγραφή (16-19/4) για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά. Θα διατεθεί το 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ 900 περίπου μέτοχοι κατέχουν ήδη το 19,85%.

Υγεία: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής
Στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος για το διάστημα 2002 - 2003, συνολικού ύψους 22,28 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια που θα αντλήσει το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία, από τη δημόσια εγγραφή του για την εισαγωγή των μετοχών του στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ που θα πραγματοποιηθούν από 16 - 19 Απριλίου, σύμφωνα και με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

Η εταιρία θα προχωρήσει στην έκδοση 3.897.462 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ, εκ των οποίων οι 3.712.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, ενώ οι 185.462 θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση. Μετά το πέρας της δημόσιας εγγραφής, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας θα ανέρχεται σε 42.800.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι μετοχές που θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή αντιστοιχούν στο 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας – όπως θα διαμορφωθεί μετά τη δημόσια εγγραφή – χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζεται η επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς, καθώς ήδη υπάρχει διασπορά ποσοστού 19,85% (πριν την αύξηση, το οποίο θα κατέλθει σε 18,04% μετά την αύξηση) σε περίπου 900 μετόχους, οι οποίοι δεν κατέχουν περισσότερο από 1,4% έκαστος.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, βασικός μέτοχος παραμένει η εταιρία HSI Holdings με 64,07%, ενώ με 8,78% θα συμμετέχει η Ι. Αρβανίτου, η οποία είναι και πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας. Η Ι. Αρβανίτη συμμετέχει με 70% στην εταιρία Aniz, με 3% στην Alan Medical, με 100% στην Κ. Αρβανίτης και με επίσης 100% στη Likken Holdings.

Η HSI Holdings, δεσμεύεται, ότι δεν θα προβεί σε πωλήσεις μετοχών κυριότητας της, ενώ για το δεύτερο χρόνο δεσμεύεται να μην προβεί σε πωλήσεις άνω του 20% των εν λόγω μετοχών. Η Ι. Αρβανίτη, δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πωλήσεις κατά το Α’ εξάμηνο, μετά την εισαγωγή στο ΧΑΑ, ενώ για το Β’ εξάμηνο προτίθεται να πουλήσει μέχρι 375.787 μετοχές.

Το Υγεία συμμετέχει με 20% στην εταιρία Μαγνητική Υγεία, με 30% στην Υγεία Οφθαλμός, με 10% στην Υγεία Διατροφή, με 10% στην ΗΧΟΤΣΕΚ (η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης), με 9% στο ΙΕΚ Υγεία, με 50% στην ΣΘΚΑ Υγεία & Γεώργιος Πολιτάκης και με λιγότερο του 5% στην ΚΕΚΑ Αστική Εταιρία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 17,548 εκατ. ευρώ (μετά την αύξηση), ενώ τα ίδια κεφάλαια σε 27,933 εκατ. ευρώ (πριν την αύξηση).

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας, 12,15 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αγορά νέων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, 4,55 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέων νοσοκομειακών εγκαταστάσεων, 3,83 εκατ. ευρώ για την κατασκευή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων, 0,59 εκατ. ευρώ για την αγορά/κατασκευή κινητών μονάδων προληπτικής/προνοσοκομειακής ιατρικής φροντίδας και 1,17 εκατ. ευρώ για την ανανέωση λογισμικού διαχείρισης πληροφορίας (IS/IT). Επισημαίνεται, ότι στο διάστημα 1996 – 2000, η εταιρία υλοποίησε επενδύσεις, ύψους 38,48 εκατ. ευρώ (13,113 δισ. δρχ.), οι οποίες αφορούσαν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Το 2000 η εταιρία παρουσίασε κύκλο εργασιών 70,66 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 11,84 εκατ. ευρώ. Για το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2001 εώς 30 Νοεμβρίου 2001, η εταιρία παρουσίασε κύκλο εργασιών 68,07 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 13,29 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2001 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί σε 74,49 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 14,84 εκατ. ευρώ. Τέλος, για το 2002, ο κύκλος εργασιών προβλέπεται να ανέλθει σε 81,45 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 16,43 εκατ. ευρώ.

Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης της δημόσιας εγγραφής είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v