Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FHL Mermeren: Το ενημερωτικό εισαγωγής στην ΕΑΓΑΚ

Μεταξύ 6,70 έως 7,50 ευρώ ορίσθηκε το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των ΕΛ.ΠΙΣ. των μετοχών της Mermeren Kombinat Ad Prilep, θυγατρική της Κυριακίδης Μάρμαρα, στη διάρκεια της δημόσιας εγγραφής (28-30 Απριλίου) για την εισαγωγή στην ΕΑΓΑΚ.

FHL Mermeren: Το ενημερωτικό εισαγωγής στην ΕΑΓΑΚ
Μεταξύ 6,70 έως 7,50 ευρώ ορίσθηκε το δεσμευτικό εύρος τιμών εντός του οποίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των ΕΛ.ΠΙΣ. των μετοχών της Mermeren Kombinat Ad Prilep, στη διάρκεια της δημόσιας εγγραφής για την εισαγωγή στην ΕΑΓΑΚ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα 28 - 30 Απριλίου και σηματοδοτούν την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΤΑ ΕΛΠΙΣ (Ελληνικά Πιστοποιητικά) είναι εξειδικευμένα σύνθετα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν μετοχές εταιριών που εδρεύουν σε αναδυόμενες αγορές υψηλού κινδύνου.

Η εταιρία, η οποία είναι θυγατρική της ελληνικής εισηγμένης F.H.L. H. Κυριακίδης έχει έδρα τα Σκόπια και δεν είναι εισηγμένη σε άλλο χρηματιστήριο του εξωτερικού.

Ο εκδότης, η Τράπεζα Πειραιώς, θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό 468.700 ΕΛ.ΠΙΣ. έναντι ισάριθμων μετοχών της Mermeren Kombinat Ad Prilep, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, από τα οποία τα 446.380 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και τα 22.320 με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η εταιρία προσδοκά να αντλήσει από 3,140 εκατ.ευρώ (κατώτατη τιμή διάθεσης) έως 3,515 εκατ. ευρώ (ανώτατη τιμή διάθεσης).

Οι παριστώμενες μετοχές της Mermeren Kombinat Ad Prilep που αντιστοιχούν στα ΕΛ.ΠΙΣ. προέρχονται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων, στις 23.10.2003, και θα εισαχθούν στην ΕΑΓΑΚ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές που θα υποβάλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών ή Book Building.

Μετά την εισαγωγή της Mermeren Kombinat στην ΕΑΓΑΚ η μητρική Κυριακίδης θα κατέχει το 88,40 της εταιρίας έναντι ποσοστού άνων του 98,23% που κατέχει σήμερα.

H FHL Mermeren Kombinat είναι η πρώτη εταιρία που εισάγει τις μετοχές της στην ΕΑΓΑΚ και η δεύτερη εταιρία εξωτερικού, η οποία εισάγει της μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη διαφορά ότι οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες σε άλλη οργανωμένη αγορά.

Επίσης, δραστηριοποιείται κυρίως στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία λευκού μαρμάρου και ημίλευκου κρυσταλλικού μαρμάρου. Λειτουργεί από το 1950 ως εταιρία ελεγχόμενη από το κράτος και εν συνεχεία μετά την ιδιωτικοποίηση της ως ιδιωτική εταιρία, ενώ από το 1999 ως θυγατρική της Κυριακίδης.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από τη δημόσια εγγραφή, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Ειδικότερα, ποσό 2,70 εκατ. ευρώ περίπου θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας από την Τράπεζα Stopanska Bank, ενώ ποσό της τάξης των 0,30 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αγορά 2 αεροσυμπιεστών τύπου Atlas Copco για το Λατομείο.

Σε περίπτωση που τα έσοδα από την δημόσια εγγραφή δεν επαρκέσουν για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος η εταιρία σκοπεύει να προβεί στην σύναψη επενδυτικού δανείου.

Οσον αφορά τις προβλέψεις της εταιρίας για τα οικονομικά μεγέθη, εκτιμάται ότι στη διάρκεια των χρήσεων 2003 – 2007, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 12,1% και να διαμορφωθεί για το 2003 σε 11,190 χιλ. ευρώ, το 2004 σε 13,080,00 χιλ. ευρώ , το 2005 σε 14,500.00 χιλ. ευρώ, το 2006 σε 16,001.00 χιλ. ευρώ και το 2007 σε 17,659.75 χιλ. ευρώ.

Τέλος, όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων από 3,316.19 χιλ. ευρώ που ήταν το 2002, προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση κατά τη περίοδο 2003 – 2007 και να διαμορφωθούν σε 3,801.40 χιλ. ευρώ το 2003, σε 4,504.00 χιλ. ευρώ το 2004, σε 5,140.00 χιλ. ευρώ το 2005, σε 5,760.47 χιλ. ευρώ το 2006 και σε 6,540.08 χιλ. ευρώ το 2007.

Ειδικότερα, ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών, τα κέρδη προ φόρων κατά τη χρήση του 2002 διαμορφώθηκαν σε 33,04%, ενώ για τις χρήσεις 2003 – 2007 αναμένεται να κυμανθούν σε επίπεδο 34 – 37% περίπου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v