Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

GNEF ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Στο διάστημα από 14 έως 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Global New Europe Fund ΑΕΕΧ στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, με την εισαγωγή 16.341.440 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρία υπολογίζει να αντλήσει κεφάλαια της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ περίπου.

GNEF ΑΕΕΧ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Στο διάστημα από 14 έως 17 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Global New Europe Fund ΑΕΕΧ για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ, με κύριο ανάδοχο την Eurobank Telesis Finance.

Σύμφωνα με πληροφορίς η εταιρία υπολογίζει να αντλήσει κεφάλαια της τάξεως των 14 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για τοποθετήσεις στις αγορές που έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της.

Ειδικότερα η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 12.256.080 εκατ. ευρώ με την έκδοση 4.085.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας εγγραφής.

Οι παλαιοί μέτοχοι, που κατέχουν το 85,19% των μετοχών της εταιρίας, έχουν δεσμευτεί να μην πουλήσουν τις μετοχές τους για διάστημα 6μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Ακόμα παλαιοί μέτοχοι που διαθέτουν το 41,96% των μετοχών της εταιρίας δεσμεύτηκαν ότι δε θα προβούν σε πώληση των μετοχών τους και το β΄ εξάμηνο μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης της εταιρίας στο ΧΑΑ.

Η τιμή διάθεσης θα βρίσκεται εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών, η ανώτατη τιμή του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

Οι 4.085.360 νέες μετοχές θα αντιστοιχούν στο 25% του αριθμού των μετοχών της εταιρίας.

Από το σύνολο των νέων μετοχών το 30% (ήτοι 1.225.610 μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση θεσμικών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο 70% (ήτοι 2.859.750 μετοχές) θα ικανοποιήσει τους μη θεσμικούς επενδυτές.

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας αναφέρεται ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του κεφαλαίου θα επενδυθούν στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ελλάδας.

Η εταιρία, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο, θα επενδύει κατά περίπτωση σε και σε μικρότερες αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης ανατολής εφόσον αυτές παρουσιάζουν πολιτική σταθερότητα και προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.

Αναφορικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με την εταιρία περιλαμβάνονται ο κίνδυνος της αγοράς, που ταυτίζεται με τη γενικότερη πορεία της αγοράς, αλλά και τυχαία γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν μια επένδυση της Global, όπως τυχαία γεγονότα, θεομηνίες, πολεμικές συρράξεις.

Στους κινδύνους που περιλαμβάνονται αναφέρεται επίσης η έλλειψη εμπειρίας προηγούμενης διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Αναφορικά με τους βασικούς μετόχους επισημαίνεται ότι η Global Finance International κατέχει το 10,6% πριν την έκδοση, ενώ μετά την έκδοση το ποσοστό της θα μειωθεί στο 7,95%.

Η EFG Eurobank Ergasias θα μειώσει το ποσοστό της στο 6,12%, από 8,16% που κατέχει πριν την έκδοση, ενώ το ποσοστό της Thixclay θα υποχωρήσει επίσης στο 6,12%, από 8,16% που είναι πριν την έκδοση.

Αξίζει να σημειωθούν επίσης τα ονόματα του κ. Τσουπίδη, με ποσοστό 2,14% μετά την έκδοση και 2,86% προηγουμένως, του κ. Δ. Δασκαλόπουλου, το ποσοστό του οποίου θα ανέλθει στο 2,04% από 2,72% πριν την έκδοση, αλλά και της εισηγμένης εταιρίας Γερμανός, που θα μειώσει το ποσοστό της στο 1,63% μετά την έκδοση, από 2,18% που κατέχει προ αυτής.

Σημειώνεται ότι η εταιρία ιδρύθηκε το 2002, ενώ πρόεδρος της Global είναι ο κ. Αποστολόπουλος και αντιπρόεδρος ο κ. Κούρτης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v