Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΙΔΜΑ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Aπό 12 έως 15 Απριλίου 2005 θα διαρκέσει η Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας Σίδμα (Σιδηρεμπορική Μακεδονίας) για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά με στόχο την άντληση 14 εκατ. ευρώ περίπου. Το εύρος τιμής καθορίστηκε μεταξύ των 5 – 5,6 ευρώ ανά μετοχή. Οι βασικοί μέτοχοι. Οι δεσμεύσεις. Δείτε το ενημερωτικό.

ΣΙΔΜΑ: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Aπό 12 έως 15 Απριλίου 2005 θα διαρκέσει η Δημόσια Εγγραφή της εταιρίας Σίδμα (Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΑΕ) για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση 2.500.000 (ΚΟ) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ. Από αυτές, οι 119.000 θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζομένους και συνεργάτες της ΣΙΔΜΑ, ενώ οι υπόλοιπες 2.381.000 θα διατεθούν στο κοινό μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα αντλούμενα κεφάλαια αναμένεται να προσεγγίσουν τα 14 εκατομμύρια ευρώ, το εύρος τιμής καθορίστηκε μεταξύ των 5 – 5,6 ευρώ ανά μετοχή, ενώ κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η Eurobank Telesis Finance.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η προς εισαγωγή εταιρία θα διατεθούν κατά 3,5 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις μονάδων παραγωγής, κατά 3,5 – 4 εκατ. ευρώ στη δημιουργία θυγατρικών εταιριών σε Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ το υπόλοιπο, στο μεγαλύτερο μέρος του θα διατεθεί για την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση νέων αποθηκών και γραφείων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Σίδμα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται σε 13,5 εκατομμύρια μετοχές.

Η Βιοχάλκο μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα ελέγχει άμεσα και έμμεσα, μέσω των θυγατρικών της Σιδενόρ και Sovel το 33,38% της Σίδμα. Στην εταιρία θα συμμετέχουν επίσης, κατόπιν της αύξησης, η Sidacier Holdings με ποσοστό 15,68%, η Rapallo Invest με ποσοστό 7,86% και ο κ. Ανδρ. Πιζάντε κατά 7,08%.

Εξάλλου, βάσει των προβλέψεων της εταιρίας τα κέρδη προ φόρων για το 2004 ανήλθαν στα 13,4 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 210% έναντι των 4,3 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2003. Ο κύκλος εργασιών, με βάση τις εκτιμήσεις διαμορφώθηκε στα 119 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εταιρία, αφορούν τις διακυμάνσεις στις τιμές πρώτων υλών, την εξάρτηση από κύριους προμηθευτές, αλλά και συμβάσεις αντιπροσωπείας με εταιρίες του ομίλου Βιοχάλκο.

Παράλληλα επενδυτικός κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Εξάλλου, τα ρίσκα που σχετίζονται με τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρίας αφορούν την κυκλικότητα των διεθνών αγορών, τον ανταγωνισμό από επιχειρήσεις αντίστοιχου αντικειμένου.

Επισημαίνεται ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο μετά την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Σίδμα οι κύριοι μέτοχοι έχουν δεσμευθεί ότι δε θα προβούν σε πωλήσεις άνω του:

- 10% των μετοχών στην περίπτωση του κ. Ανδρ. Πιζάντε και των εταιριών Rapallo Invest Holding και Sidacier Holding.

- 20% στην περίπτωση των εταιριών Σιδενόρ και Sovel.

Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΣΙΔΜΑ AΕ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ τόνισε αναφορικά με την επιχείρηση ότι ”αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων σιδήρου στην εγχώρια αγορά, ενός κλάδου που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς σε παγκόσμια κλίμακα.

Η υπεροχή της εταιρίας κυρίως έγκειται στην τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, στις συνεχείς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού, που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, η ισχυρή θέση της στηρίζεται στις μαχροχρόνιες σχέσεις που διατηρεί με τους προμηθευτές, στην υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υλικών και υπηρεσιών, την αξιοπιστία και τις ανταγωνιστικές τιμές, που αποτελούν σταθερή βάση συνεργασίας με τους πελάτες, αλλά και στο εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και διανομής εμπορευμάτων, το οποίο καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα”.

Επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η ΣΙΔΜΑ ΑΕ αποτελεί ελκυστική επενδυτική επιλογή, ο κ. Μπεναρδούτ ανέφερε ότι ”η ΣΙΔΜΑ προσφέρει ένα συνδυασμό ανάπτυξης, λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και των θετικών προοπτικών του κλάδου του χάλυβα, των νέων προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της επέκτασής της στα Βαλκάνια, χαμηλού κινδύνου στον κλάδο, λόγω της πολυετούς εμπειρίας της διοίκησης.

Αποτελεί ελκυστική επενδυτική επιλογή της ηγετικής θέσης που κατέχει, των συνεργιών που αναπτύσσονται με τον όμιλο Σιδενόρ, του εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων και της διευρυμένης πελατειακής βάσης και αξίας, λόγω της μερισματικής της πολιτικής, της αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων και της βελτίωσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Η ΣΙΔΜΑ ΑΕ αποτελεί εταιρία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων και λειτουργεί Ολοκληρωμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Επεξεργασίας Χάλυβα (Steel Service Centers) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η ΣΙΔΜΑ διαθέτει μακροχρόνια παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο και μετρά 70 χρόνια παρουσίας.

Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες επικεντρώνονται η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας, με βάση την τελική μορφή των προϊόντων, είναι: α) πλατέα προϊόντα (εμπορία, επεξεργασία πρώτων υλών, μεταποίηση), β) επιμήκη προϊόντα (εμπορία, επεξεργασία πρώτων υλών, μεταποίηση) και γ) συρματουργικά προϊόντα (εμπορία).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v