Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ)

v