Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζήνων: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής

Με τη διάθεση 972.970 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθούν από 14 - 18/6 οι δημόσιες εγγραφές της Ζήνων Ρομποτική για την Παράλληλη. Το εύρος τιμών κυμαίνεται από 5,36 ευρώ έως 5,9 ευρώ, ενώ για το 2002 προβλέπεται αύξηση 9,9% στο τζίρο και 11,18% στα κέρδη.

Ζήνων: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής
Με τη διάθεση 972.970 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της εταιρίας Ζήνων Ρομποτική κατά το χρονικό διάστημα 14 – 18 Ιουνίου, για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, οι 927.220 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι υπόλοιπες 45.750 με ιδιωτική τοποθέτηση. Ως ανώτατο όριο στο εύρος τιμών έχουν οριστεί τα 5,9 ευρώ και ως κατώτατο τα 5,36 ευρώ. Μετά το πέρας των δημόσιων εγγραφών, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρίας θα ανέλθει σε 4.636.026 μετοχές, ονοματικής αξίας 0,37 ευρώ.

Ποσό ύψους 1,174 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την επέκταση των εγκαταστάσεων όπου σήμερα δραστηριοποιείται η εταιρία (περιοχή Γλυκά Νερά). Επίσης, η εταιρία θα διαθέσει 440.000 ευρώ για την ανάπτυξη εφαρμογών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business), ενώ 586.000 ευρώ θα διατεθούν για την δημιουργία θεματικής ηλεκτρονικής αγοράς της εταιρίας (market place).

Επιπρόσθετα, 293.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη αισθητήρων περιβαλλοντικών μετρήσεων, 293.000 ευρώ θα διατεθούν για τη συμμετοχή και ανάπτυξη σε εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απαιτήσεων εκσυγχρονισμού, την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων management, και τη σύνδεση των ελληνικών εταιριών με την ευρωπαϊκή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, 440.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων αυτοματοποίησης για ιχθυοκαλλιέργειες, 822.000 ευρώ θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς των Ρομποτικών εφαρμογών στην αεροναυπηγική και στις Αυτοκινούμενες ρομποτικές πλατφόρμες, 352.000 ευρώ θα διατεθούν για την επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό μέσα στο πρώτο εξάμηνο 2002.

Τέλος, 1,467 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί σαν κεφάλαιο κίνησης, με σκοπό την επένδυση της εταιρίας σε κινητό εξοπλισμό και τεχνογνωσία καθώς σε έξοδα διείσδυσης στην αγορά (penetration market costs) για νέες αγορές σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ και την χρηματοδότηση των προϊόντων εμπορίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την αύξηση θα διαμορφωθεί σε 1,715 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια (πριν την αύξηση) ανέρχονται σε 4,3 εκατ. ευρώ. Βάσει στοιχείων της 27 Δεκεμβρίου 2001, βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο Αθ. Οικονομόπουλος με 50,16%, ενώ το μετοχικό σχήμα πλαισιώνεται από τη Marfin Classic AEEX με 10%, την Aerospace Ιnvestments με 8,83%, τους Α. Οικονόμου και Κ. Χαρακά με 5% έκαστος, ενώ οι υπόλοιπες συμμετοχές ανέρχονται υπό του 2,73%.

Για το 2002, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9,94% (8,62 εκατ. ευρώ, έναντι 7,84 εκατ. ευρώ), τα EBITDA κατά 1% (2,32 εκατ. ευρώ, έναντι 2,29 εκατ. ευρώ) και τα προ φόρων κέρδη κατά 11,18% (1,79 εκατ. ευρώ, έναντι 1,61 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με σημείωση της αναδόχου, Αγροτική Τράπεζα, οι πωλήσεις της Ζήνων εξαρτώνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από το Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ειδικότερα, για το 2002 προβλέπεται, ότι οι πωλήσεις που θα προέλθουν μετά από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου αντιστοιχούν σε ποσοστό 19% επί του συνολικού τζίρου, ενώ οι πωλήσεις που θα προέλθουν από έργα που εντάσσονται στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων αντιστοιχούν σε ποσοστό 4% επί του συνολικού τζίρου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v