Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κανάκης: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής

Με τη διάθεση 1.250.000 νέων μετοχών θα πραγματοποιηθούν από 19-21 Ιουνίου οι δημόσιες εγγραφές της Στ. Κανάκη για την Παράλληλη Αγορά με εύρος τιμών μεταξύ 2,82-3,1 ευρώ. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, τα 2,9 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.

Κανάκης: Το ενημερωτικό της δημόσιας εγγραφής
Με την έκδοση 1.250.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Στ. Κανάκη κατά το χρονικό διάστημα 19 έως 21 Ιουνίου, για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑΑ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, οι 1.191.000 μετοχές θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι υπόλοιπες 59.000 με ιδιωτική τοποθέτηση. Μετά το πέρας της αύξησης, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας θα φτάσει τις 6.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ. Το εύρος τιμών της δημόσιας εγγραφής θα κυμανθεί μεταξύ 2,82 - 3,1 ευρώ.

Η δραστηριότητα της εταιρίας αφορά αποκλειστικά στην εμπορία στην ελληνική αγορά πρώτων υλών ειδών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας και παγωτού.

Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν, 1,8 εκατ. ευρώ (640 εκατ. δρχ.) θα διατεθεί για την αποπληρωμή του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, ο οποίος έχει συναφθεί για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού της προγράμματος.

Επιπρόσθετα, 1,173 εκατ. ευρώ (400 εκατ. δρχ.) θα διατεθούν εντός του β’ εξαμήνου του 2002 για την περαιτέρω αποπληρωμή του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, που έχει συναφθεί για τη χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Επιπλέον, 322.817 ευρώ (110 εκατ. δρχ.) θα διατεθούν για την χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας. Από αυτά, 2 εκατ. δρχ. θα διατεθούν για κτιριακές εγκαταστάσεις, 8 εκατ. δρχ. για διαμόρφωση χώρων γραφείων, 70 εκατ. δρχ. για τη διαμόρφωση εκθετηρίων χώρων (show room) και τέλος 30 εκατ. δρχ. για προμήθεια περαιτέρω εξοπλισμού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Κανάκης μετά τη δημόσια εγγραφή θα ανέλθει σε 1,875 εκατ. ευρώ (638,906 εκατ. δρχ.), ενώ τα ίδια κεφάλαια θα διαμορφωθούν σε 3,251 εκατ. ευρώ (1,1108 δισ. δρχ.). Βασικός μέτοχος μετά τη δημόσια εγγραφή καθίσταται ο Στ. Κανάκης με 72%, ενώ με 8% συμμετέχει η Μ. Κανάκη. Το 20% θα είναι στην κατοχή του επενδυτικού κοινού.

Στόχος της εταιρίας είναι η αύξηση του μεριδίου της στην αγορά της Β. Ελλάδος, με απώτερο στόχο την είσοδο στις αγορές των βαλκανικών χωρών, η διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, καθώς και η σύναψη νέων συνεργασιών.

Για το 2002, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 10,11%, καθώς αναμένεται να φτάσει τα 12,472 εκατ. ευρώ, έναντι 11,326 εκατ. ευρώ που ήταν το 2001. Αύξηση 12,59% προβλέπεται ότι θα σημειώσουν και τα EBITDA της εταιρίας, τα οποία αναμένονται να φτάσουν τα 1,35 εκατ. ευρώ, από 1,199 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2001. Αύξηση 4,4% προβλέπεται να παρουσιάσουν και τα προ φόρων κέρδη, καθώς αναμένεται να ανέλθουν σε 1,731 εκατ. ευρώ, έναντι 1,658 εκατ. ευρώ το 2001.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v