Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πτώση στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος κατά 0,57%.

Στα 8,11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,17% την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,37%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδος κατά 0,57%.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/01/2021

Κατηγορία(ες)Αριθμός
ΟΣΕΚΑ
Σύνολο
Ενεργητικού
12/01/2021
Σύνολο
Μεριδίων
12/01/2021
Μεταβολή
Ενεργητικού
11/01/2021
12/01/2021
Μεταβολή
Μεριδίων
11/01/2021
12/01/2021
Μέση
Απόδοση
11/01/2021
12/01/2021
Funds of Funds Μετοχικά
36
377.627.911
92.241.475
0,26%
0,13%
0,18%
Funds of Funds Μικτά
41
919.714.856
222.568.610
0,08%
0,25%
-0,05%
Funds of Funds Ομολογιακά
4
79.900.382
7.362.215
-0,01%
0,09%
-0,17%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
9
361.456.762
58.410.227
-0,02%
-0,06%
-0,00%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
3
24.619.792
2.676.765
0,23%
0,19%
-0,07%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
20
122.376.588
22.496.406
0,07%
0,00%
0,12%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
8
20.426.048
10.125.693
0,37%
0,00%
0,36%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
2
27.856.830
10.250.379
-0,42%
0,00%
-0,42%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3
9.810.078
1.393.124
0,21%
0,02%
-0,06%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
43
1.039.392.520
436.598.807
-0,57%
-0,01%
-0,55%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
8
26.599.404
6.688.041
0,00%
0,30%
-0,18%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
48
1.877.782.911
246.937.926
-0,31%
0,09%
-0,27%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
43
709.620.903
159.623.559
-0,05%
0,06%
-0,09%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
44
1.565.922.155
206.795.727
-0,15%
0,12%
-0,25%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
10
520.731.871
126.024.123
-0,28%
-0,01%
-0,16%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών
1
4.859.304
538.529
-0,43%
0,00%
-0,43%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
7
132.856.507
11.885.798
-0,01%
0,14%
-0,07%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
3
218.114.880
154.463.212
0,13%
0,13%
0,00%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
10
77.617.844
5.992.405
-0,23%
-0,07%
-0,16%
ΣΥΝΟΛΑ
343
8.117.287.546
1.783.073.022
-0,17%
0,08%
 


ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v