Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μικρή πτώση στα Αμοιβαία την Τετάρτη 27 Απριλίου

Το ενεργητικό των εγχώριων Α/Κ σημείωσε πτώση 0,32% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στα 10,85 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη 27 Απριλίου, σύμφωνα με την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. 

Το ενεργητικό των εγχώριων Α/Κ σημείωσε πτώση 0,32% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Κατηγορία(ες)

Αριθμός
ΟΣΕΚΑ

Σύνολο
Ενεργητικού
27/04/2022

Σύνολο
Μεριδίων
27/04/2022

Μεταβολή
Ενεργητικού
26/04/2022
27/04/2022

Μεταβολή
Μεριδίων
26/04/2022
27/04/2022

Μέση
Απόδοση
26/04/2022
27/04/2022

Funds of Funds Μετοχικά

40

727.247.862

148.911.077

0,39%

0,14%

0,45%

Funds of Funds Μικτά

40

1.856.874.827

438.074.730

0,24%

0,10%

0,27%

Funds of Funds Ομολογιακά

3

77.942.506

6.626.487

0,20%

0,04%

0,19%

ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ

9

355.706.924

50.769.023

0,07%

0,20%

-0,01%

Μετοχικά ΑΚ Αμερικής

2

30.338.759

1.847.659

0,91%

0,01%

0,90%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών

21

190.889.053

30.631.810

0,47%

-0,01%

0,51%

Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών

2

3.442.096

907.561

2,34%

-0,00%

2,09%

Μετοχικά ΑΚ Δείκτη

2

34.179.990

10.374.831

-2,23%

0,01%

-2,23%

Μετοχικά ΑΚ Διεθνή

7

28.603.354

3.642.597

0,45%

0,04%

0,20%

Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας

42

1.373.202.467

511.963.053

-2,16%

0,07%

-2,18%

Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης

7

64.585.533

17.083.604

0,31%

0,02%

0,09%

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια

55

2.656.959.029

304.969.249

-0,39%

0,04%

-0,46%

Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή

46

729.164.274

157.531.430

0,08%

-0,01%

0,09%

Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας

47

1.801.152.317

290.605.327

-0,17%

0,01%

-0,17%

Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών

7

445.783.204

121.752.970

0,05%

0,00%

0,26%

Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης

6

94.124.621

22.099.247

-0,05%

0,00%

-0,04%

Σύνθετα ΑΚ Absolute Return

4

286.152.961

208.336.024

-0,07%

-0,00%

-0,06%

Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου

11

95.849.913

9.242.116

0,20%

-0,01%

-0,03%

ΣΥΝΟΛΑ

351

10.852.199.690

2.335.368.796

-0,32%

0,05%

 

 

ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v