Eurobank: Προτάσεις για 4 κατηγορίες επενδύσεων

Επιφυλάξεις για ομόλογα, προσεκτικές επενδύσεις στις μετοχές και ευκαιρίες από την εκτιμώμενη άνοδο του δολαρίου περιλαμβάνει η στρατηγική του Private Βanking της Eurobank. Αναλύει ο Δ. Αρχοντίδης.

  • του Δημοσθένη Αρχοντίδη (*)
Eurobank: Προτάσεις για 4 κατηγορίες επενδύσεων
Επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την αγορά ομολόγων, προσεκτικές επενδύσεις στις μετοχές και ευκαιρίες από την εκτιμώμενη βραχυπρόθεσμη άνοδο του δολαρίου περιλαμβάνει η στρατηγική του Private Βanking της Eurobank. Ο επικεφαλής της, κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης, εντοπίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων.

Ομόλογα

Η απότομη κλίση της καμπύλης των επιτοκίων βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Σε αυτό το περιβάλλον της αυξημένης μεταβλητότητας και των ανοδικών spreads προτιμώνται τοποθετήσεις σε βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου ορίζοντα λήξεις ομολόγων.

- Συνιστάται η τοποθέτηση σε κυβερνητικά τιμαριθμοποιημένα ομόλογα: Οι τιμές των ομολόγων αυτών έχουν υπερτιμολογήσει τον αποπληθωρισμό. Σε αυτό το περιβάλλον οι τιμές των συγκεκριμένων ομολόγων αναμένεται να αυξηθούν.

- Παραμένουμε θετικοί για εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

- Αρνητική εικόνα παρουσιάζουν τα κυβερνητικά ομόλογα: Η αυξανόμενη προσφορά για την υποστήριξη των πακέτων στήριξης θα οδηγήσει σε μεγάλα κρατικά ελλείμματα και σε υψηλές αποδόσεις.

- Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στις αναδυόμενες αγορές: Η πρόσφατη αυξημένη προσφορά νέων εκδόσεων και η επιδείνωση των μακροοικονομικών τείνουν να αντιστρέψουν τη θετική εικόνα του εξωτερικού χρέους.

- Παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης: Η αβεβαιότητα των αγορών και η αύξηση του ρυθμού των πτωχεύσεων, όπως εκτιμά ο οίκος Moody’s, δεν καθιστούν τον κλάδο αυτόν ελκυστικό.

- Αγοραστικές ευκαιρίες: Αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης που είναι διαπραγματεύσιμα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τιμών, προεξοφλώντας αυξημένα ποσοστά πτωχεύσεων, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ρίσκο επένδυσης κεφαλαίου.

Μετοχές

Η αγορά αντιδρά σπασμωδικά, καταγράφονται αναγκαστικές πωλήσεις από Α/Κ και οδηγεί τους επενδυτές σε προσεκτικές επενδύσεις.

- Ελληνικές μετοχές: Εστίαση σε εταιρίες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης με σταθερές χρηματικές ροές.

- Μετοχές ΗΠΑ: Αναμένουμε υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών (αμυντικές μετοχές εταιριών μη κυκλικής δραστηριότητας όπως οι κλάδοι της υγείας και των τηλεπικοινωνιών).

- Αναδυόμενες αγορές: Διατηρούμε την υποεπένδυση στη Νέα Ευρώπη, καθώς ο ιδιωτικός τομέας είναι υπερδανεισμένος και η παγκόσμια ρευστότητα έχει περιοριστεί σημαντικά στις αγορές. Εξαίρεση θα αποτελέσει η Κίνα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Συνάλλαγμα

- Δολάριο Αμερικής: Βραχυπρόθεσμα η απομόχλευση και ο επαναπατρισμός του αμερικανικού δολαρίου ωφελούν το δολάριο. Παρ’ όλα αυτά, μακροπρόθεσμα η τάση παραμένει αρνητική λόγω των συνεχιζόμενων κυβερνητικών πακέτων στήριξης.

- Η λίρα παραμένει αποδυναμωμένη έναντι του ευρώ και του δολαρίου.

- Τα νομίσματα της αναδυόμενης Ευρώπης παρουσιάζουν κακή εικόνα αφού τα αρνητικά μακροοικονομικά στοιχεία και η απουσία θετικού καταλύτη οδηγούν στην απομάκρυνση κεφαλαίων.

- Το γεν έχει ενισχυθεί έναντι του ευρώ και αναμένουμε περαιτέρω ανατίμησή του.

Εναλλακτικές επενδύσεις

- Α/Κ αντιστάθμισης κινδύνου: Εξακολουθούμε την υποεπένδυση καθώς συνεχίζονται η απομόχλευση και οι αναγκαστικές πωλήσεις.

- Εμπορεύματα: Η τιμή του αργού κυμαίνεται στα βραχυπρόθεσμα χαμηλά (40 δολάρια ανά βαρέλι) λόγω της αρνητικής εικόνας στις μετοχικές αγορές, δημιουργώντας αγοραστικές ευκαιρίες μεσοπρόθεσμα. Η τιμή του χρυσού αναμένεται να αυξηθεί λόγω της αποστροφής κινδύνου των επενδυτών. 

* Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής του τμήματος Private Banking της EFG Eurobank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v