Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

NEWSPHONE: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας όσον αφορά στην ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα , 4.1.2 και 4.1.4.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2019:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2018: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2019: Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Για την χρήση 2018, η Εταιρεία δεν θα προβεί στη διανομή μερίσματος.

H Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της (www.newsphone.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v