ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο 2019

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα προς τo άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2019 ως ακολούθως:

1. Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2018 την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

3. Για τη χρήση 2018 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση       

Κερατσίνι, 24 Απριλίου 2019    

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v