Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» σε εφαρμογή του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, γνωστοποιεί προς τους μετόχους και κάθε νόμιμα ενδιαφερόμενο ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» στην 23/5/2019, ημερομηνία της δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης των μετόχων της σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 19/6/2019, ανέρχεται σε 23.986.500.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v