ΙΛΥΔΑ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019 τροποποιείται όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής.

 

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ορίζεται η 2α Ιουλίου 2019, αντί της αρχικώς ορισθείσας ημερομηνίας της 21ης Ιουνίου 2019.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα ανωτέρω, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα.

  

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v