ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2019, που αφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ως νέα ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ορίζεται η 11η Ιουλίου 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v