ΕΛΠΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Γρηγορίου Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με τις από 24/01/2020 & 27/01/2020 γνωστοποιήσεις συναλλαγών του προς την Εταιρεία, προέβη στο διάστημα από 21/01/2020 έως 24/01/2020 σε πώληση συνολικά 5.474 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €46.713,81.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v