Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Quest Συμμετοχών A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 24/01/2020 σε πώληση 25.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 215.160,72.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v