ΣΕΛΟΝΤΑ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Νόμου, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, στις 06.02.2020, απέκτησε συνολικά 57.587 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας έναντι 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v