ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 18.02.2020 γνωστοποίηση συναλλαγών που υπέβαλλε ο κ.Τασόπουλος Μενέλαος, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), προέβη την 17.02.2020 σε πώληση 108.700 κοινών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €1,650 εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v