Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ: Ανακοίνωση

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020.

Η εταιρεία ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), κατά τη συνεδρίαση της 18/2/2020, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του ΧΑ του συνόλου των 5.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από την εταιρεία και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του ΧΑ.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων για την εισαγωγή των μετόχων στην Κυρία Αγορά και την διαγραφή από την ΕΝ.Α. θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v