Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PAPERPACK: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρία «PAPERPACK ΑΒΕΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

α) Η ημερομηνία ανακοίνωσης και ανάρτησης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» για τη χρήση του έτους 2019 μαζί με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 της εταιρείας και του Ομίλου, την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.paperpack.gr) , θα είναι η 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη (μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

γ) Η Πρόταση της Διοίκησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι να διανεμηθεί μέρισμα. δ) Η Ημερομηνία Αποκοπής του μερίσματος θα είναι η Πέμπτη 02/04/2020.

ε) Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της Παρασκευής 03/04/2020 (record date).

στ) Η Ημερομηνία Καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 08/04/2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v