Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MERMEREN: Οικονομικό ημερολόγιο

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019: 13 Μαρτίου 2020.
Ανάρτηση συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών γιά την περίοδο 01/01/2020 έως 31/03/2020 στην εταιρική ιστοσελίδα: 15 Μαΐου 2020
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων: 29 Ιουνίου 2020.
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2020 έως 30/06/2020: 31 Αυγούστου 2019
Ανάρτηση συνοπτικών οικονομικών πληροφοριών για την περίοδο 01/01/2020 έως 30/09/2020 στην εταιρική ιστοσελίδα: 13 Νοεμβρίου 2019.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v