Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL CAPITAL: Γνωστοποίηση συναλλαγών

H CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Παναγιώτης Λέκκας Πρόεδρος Δ.Σ. της CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ,
σύμφωνα με την από 30/03/2020 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την εταιρεία, προέβη την 27/03/2020
σε αγορά 200 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €1.640,00.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v