Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2020, ως ακολούθως:

Τετάρτη 01.04.2020: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2019

Πέμπτη 02.04.2020: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Τετάρτη 10.06.2020: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2020

Πέμπτη 25.06.2020: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Οι ημερομηνίες που σχετίζονται με την πιθανή πληρωμή μερίσματος θα καθοριστούν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και θα ανακοινωθούν το αργότερο με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Τετάρτη 09.09.2020: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2020

Τετάρτη 25.11.2020: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v