Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Στις 23 Απριλίου η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2019


Η Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019 την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020, μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας.

Η Εταιρεία πληροφορεί, το επενδυτικό κοινό, ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της (www.nikas.gr).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v